Reševanje prehodno skladiščenih količin komunalnih odpadkov na sortirnici

 

Zaradi avtomatskega zastoja delovanja Centra za obdelavo sekundarnih surovin, sortirnice v Mariboru, je bilo obratovanje le - te v mesecu juliju dvakrat zaustavljeno. Do vzpostavitve ponovnega obratovanja bomo vse sprotne količine mešanih komunalnih odpadkov do nadaljnjega  predajali pogodbenemu partnerju, izbranem na javnem razpisu, neposredno v mehansko biološko obdelavo. Na današnji dan se na območju sortirnice trenutno nahaja  1.900 ton mešanih komunalnih odpadkov, ki so posledica obdobja od druge zaustavitve obratovanja. Vse navedene količine bodo v celoti iz območja prepeljane v obdelavo še ta mesec.  Odvozi v obdelavo se že izvajajo.

 

V podjetju Snaga sočasno rešujemo tudi problematiko zalog mešane komunalne odpadne embalaže, ki je v lasti države in se skladišči na prehodnem skladišču na območju sortirnice. V juniju smo na podlagi sprejetega interventnega zakona podpisali pogodbo z Ministrstvom za okolje in prostor o prevzemu in obdelavi mešane komunalne odpadne embalaže v količini 865 ton.

 

V Snagi si prizadevamo in  se trudimo reševati izzive s kopičenjem odpadkov, ki so posledica višje sile, v največji možni meri. Tudi v prihodnje bomo naredili vse, da bo naše mesto čisto in prijazno občanom.

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.