Nastavitve piškotkov
ZANIMIVOSTI O PODJETJU

 

Vozni park

Področje ravnanja z odpadki obvladujemo z naslednjimi transportnimi vozili:

 • 24 smetarskih vozil za stiskanje in prevoz komunalnih odpadkov iz gospodinjstev, opravljanje gospodarske javne službe; glede na tehnologijo polnjenja imamo v uporabi vozila s potisno ploščo in rotirajočim bobnom,
 • 9 samonakladalnih vozil za zbiranje in prevoz odpadkov v okviru gospodarske javne službe in gospodarstva,
 • 9 navlečnih prekucnikov za prevoz komunalnih kontejnerjev do prostornine 30 m3,
 • 5 priklopnih vozil za prevoz komunalnih kontejnerjev do prostornine 30 m3,
 • 1 vozilo za prevoz kosovnega tovora s paletnim dvigalom in
 • 3 vozila na električni pogon za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v mestnem jedru.

V našem voznem parku za področje ravnanja z odpadki so zastopana vozila blagovnih znamk Man, Mercedes Benz, Iveco in TAM.

 

Področje javne higiene in ostale delovne procese obvladujemo z naslednjimi vozili in strojno opremo:

 • 2 vozili za prevoz fekalij,
 • 1 škropilec cest,
 • 4 pometači za strojno pometanje cestnih površin, območij za pešce in parkirišč,
 • 6 strojev in 1 vozilo za izvajanje zimske službe ter
 • preostala strojna oprema za izvajanje delovnega procesa (bagri, viličarji).

V našem voznem parku za področje zagotavljanja javne higiene so zastopana vozila blagovnih znamk Bucher, Unimog, Holder, Ladog, JCB, Lipcher in Manitu.

 

Zgodovinski razvoj podjetja

1961     Iz Komunalnega podjetja Maribor se je izločil obrat Čistoča in se preoblikoval v podjetje Snaga, ki je svoje poslovanje pričela s 77 sodelavci, sedmimi vozili, dvema pisarnama in tremi garažami.

1966     Pričnejo se temeljite priprave za gradnjo obratnih prostorov v Kratki ulici. Delavci so pri gradnji novih objektov opravili ogromno število prostovoljnih udarniških ur.

1974     Sprejet je bil statut in Snaga se je konstituirala kot delovna organizacija, brez temeljnih organizacij. Dotedanji obrati so se notranje reorganizirali in postali poslovne enote.

1976     Snago, Nigrad in Mariborski vodovod so združili v SOZD, ki se je kasneje povečal še za nekaj drugih članic.

1976     Snaga dobi od občine Maribor dovoljenje za odlaganje odpadkov v opuščeni gramoznici ob Vzhodni ulici na Pobrežju.

1978     Razvije se ideja o odlagališču posebnih odpadkov.

1984     Zgrajeno je odlagališče posebnih odpadkov v Metavi - sredstva za izgradnjo je prispevalo dvajset podjetij po načelu - večji onesnaževalec plača več.

1986     Snaga je ponovno poslovala kot enovita delovna organizacija.

1990     Izvršni svet Skupščine občine Maribor je ustanovil Javno komunalno podjetje Snaga (organ upravljanja je bil delavski svet, ki je štel pet članov).

1991     Javno podjetje Snaga je kot pravni naslednik Komunalne delovne organizacije prevzelo vse pravice, odgovornosti in zaposlene delavce.

1991     Snaga je pričela z urejanjem odlagališča na Pobrežju (zatesnitev zgornjega dela odlagališča, graditev obodnih jarkov za lovljenje meteornih voda, ozelenitev, zgraditev kompostnega platoja in pričetek kompostiranja, odplinjanje deponije, sežig plina na bakli).

1992     Snaga je pričela s pilotnim projektom ločenega zbiranja odpadkov, pričetek zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev z premično zbiralnico.

1995     MOM podeli Snagi status javnega podjetja.

2000     Snaga je pridobila certifikat kakovosti ISO 9001 za področje odvoza komunalnih odpadkov in nevarnih odpadkov, deponiranje komunalnih in nevarnih odpadkov, vzdrževanje javne higiene, zimske službe, plakatiranja in krasitve mesta.

2001     Snaga je zaključila izgradnjo male plinske elektrarne na odlagališču Pobrežje.

2003     Pričel je obratovati prvi zbirni center za ločeno zbrane odpadke v Lahovi ulici.

2004     Konec leta je odlagališče na Pobrežju prenehalo s sprejemanjem odpadkov, pričelo se je skladiščiti balirane odpadke v Dogošah.

2007     Skladišče v Dogošah se je preoblikovalo v klasično odlagališče.

2009     Odlagališče v Dogošah je prenehalo s sprejemanjem odpadkov.

2010     Preoblikovanje družbe v čisto gospodarsko družbo, v statusno pravni obliki družbe z omejeno odgovornostjo, Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d. o. o.; Snagi je podeljena iz strani MOM 20 - letna koncesija za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov ter obdelavo mešanih komunalnih odpadkov.

2011     Nadgradnja sistema ločenega zbiranja odpadkov na izvoru z širitvijo zbiranja bioloških odpadkov iz gospodinjstev in zbiranja odpadne embalaže po sistemu od vrat do vrat (rumena vreča) ter prevzem tržnične dejavnosti v Mestni občini Maribor.    

2012     Snaga prevzame dejavnost oskrbe zapuščenih živali v Zavetišču za živali Maribor in otvoritev druge male plinske elektrarne na odlagališču v Dogošah.

2013     Snaga si pridobi certifikat Družini prijazno podjetje.

2014     Prevzem urejanja zelenih površin in Mestnega parka v Mestni občini Maribor.

2015    Za urejanje zelenih in utrjenih površin pridobimo 15-letno koncesijo za izvajanje te dejavnosti. Sistem vodenja v podjetju dopolnimo še s sistemom po standardu BS OHSAS 18001:2007.

2016    Prejmemo nagrado na najboljše letno poročilo v kategoriji srednje velikih podjetij v Sloveniji in nagrado za družbeno odgovornost Horus, prav tako v kategoriji srednje velikih podjetij.

Odvoz.jpg
Čišč. javnih površin.jpg
DSCN4698.JPG
DSCN4397.JPG
DSC00610.jpg

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.