Nastavitve piškotkov
Zamenjava posod za večje ali manjše, zamenjava poškodovanih posod ter izdaja dodatnih posod

Menjava posod za odpadke zaradi potrebe po povečanem/zmanjšanem volumnu se zaračuna povzročitelju odpadkov skladno z veljavnim cenikom.
 

Račun za opravljeno storitev boste prejeli po pošti.
 

Pravne osebe, ki opravljajo poslovno dejavnost, morajo pisno naročilo menjave volumna posod poslati na predpisanem obrazcu podjetja s podpisom odgovorne osebe in s pečatom. E-obrazec je za pravne osebe brezpredmeten.

 

Zamenjava/izdaja posode za odpadke

Šifra komitenta * (šifro najdete v zgornjem levem delu specifikacije položnice)
Naziv/priimek in ime *
Naslov (ulica in hišna številka) *
Naselje *
Poštna številka *
Davčna številka *
Številka odjemnega mesta (št. OM najdete v spodnjem levem delu specifikacije položnice)

Prosimo, opišite zamenjavo/izdajo posode (menjava za večjo/manjšo, poškodovana …)

 
Priloga je obvezna zgolj v primeru, če naročate manjšo posodo. Priložiti morate potrdilo iz gospodinjske evidence Upravne enote ali sklep etažnih lastnikov v primeru večstanovanjskih stavb.
 
Takoj, ko bodo naše strokovne službe obdelale reklamacijo, vas bomo obvestili o rezultatih, zato vas prosimo, da vpišete naslov na katerega vas lahko obvestimo.*
 
Mogoče reklamacije ne bo mogoče rešiti brez vašega sodelovanja, zato vas prosimo, da vpišete svojo telefonsko številko na katero vas lahko pokličemo.*
Polja označena z * so obvezna!

V skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov z oddajo tega dokumenta dovoljujem in soglašam, da se zgoraj navedeni osebni podatki uporabljajo v zbirki podatkov, ki jo vzpostavi, vodi in vzdržuje SNAGA d.o.o., Nasipna ul. 64, Maribor kot izvajalec gospodarske javne službe ravnanja z odpadki. Hkrati izjavljam, da so navedeni podatki pravilni in popolnoma resnični. Z oddajo obrazca sprejemam vse veljavne predpise, ki urejajo izvajanje javne službe ravnanja z odpadki.

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.