Vloge za prodajo ob prazniku spomina na mrtve sprejemamo do 12.10.2020

Podjetje Snaga v času 1. novembra tudi letos omogoča povečano kapaciteto prodajnega prostora za prodajo rezanega cvetja, aranžmajev, sveč in svečarskih izdelkov ob mariborskih pokopališčih, in sicer ob pokopališču Pobrežje in Dobrava. Na navedenih lokacijah bomo postavili stojnice različnih velikosti in tipov, na katerih bo mogoče vršiti prodajo.

 

Na pokopališču Pobrežje bo mogoče stojnice najeti v času od 29.10.2020 do 1.11.2020 in/ali od 31.10.2020 do 1.11.20120, pri čemer slednji termin velja za Cesto XIV. divizije, ki bo v tem terminu zaprta za ves promet.

 

Na pokopališču Dobrava bo mogoče stojnice najeti v času od 29.10.2020 do 1.11.2020.

 

Prodajni prostor je mogoče najeti le za celoten čas trajanja povečane prodaje na posamezni lokaciji (najem v aranžmaju) , najem po posameznih dnevih ni mogoč.

 

NAJEM PRODAJNEGA PROSTORA

 

Za najem prodajnega prostora izpolnite vlogo, ki je sestavni del tega javnega poziva ter jo izpolnjeno, s priloženimi potrdili oddajte najkasneje do dne 12.10.2020 na sedež podjetja Snaga d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor ali skenirano v elektronski obliki na naslov info@snaga-mb.si. Nepopolno izpolnjenih vlog in tistih, ki bodo prispele po roku za oddajo, ne bomo obravnavali.

 

Vse pravočasno prispele vloge bo dne 15.10.2020 obravnavala komisija za dodelitev prodajnega prostora, ki vas bo do dne 19.10.2020 obvestila o dodeljenem prodajnem prostoru (oziroma o razlogih za zavrnitev vloge) ter vam hkrati posredovala najemno pogodbo.

 

Najemnina se obračuna po priloženem ceniku. Najemnik je dolžan celoten znesek najemnine poravnati najkasneje do dne 24.10.2020, sicer mu bo prodaja onemogočena.

 

Za vsa dodatna vprašanja smo na voljo na elektronskem naslovu natasa.matijevic@snaga-mb.si ali na telefonski številki 02 620 58 77.

 

Želimo si prijetnega in uspešnega sodelovanja.

 

 

 

 

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.