V letu 2020 spremembe pogostosti (frekvence) odvoza tudi v primestnih občinah

Odpadke odvažamo po koledarju odvozov, ki jih uporabniki prejmete konec leta, s položnico, ki jo v poštni nabiralnik dostavimo v začetku decembra. Letos bo še toliko pomembneje, da dobro pogledate koledar odvozov, saj bodo leto 2020 zaznamovale številne spremembe tako v Mariboru kot v ostalih občinah, kjer izvajamo javno službo ravnanja z odpadki. Pa poglejmo, kaj nas čaka:

Maribor

  • V individualnih hišah boste začeli odpadno embalažo zbirati v rumeni vreči. Iz zbiralnic v teh naseljih bomo umaknili zabojnike z rumenim pokrovom. Pri blokih in v mestnem jedru ostane vse po starem, torej tam sprememb ne bo.
  • Koledarji odvozov za individualne hiše bodo dobili nov stolpec s termini odvoza odpadne embalaže, zato dobro poglejte koledarje, ko jih decembra prejmete.
  • Pogostost odvozov v individualnih hišah se bo v letu 2020 spremenila. Mešane komunalne odpadke, ki jih zbiramo v črnih posodah, bomo odvažali na 3 tedne, odpadno embalažo, ki jo bomo zbirali v rumenih vrečah, bomo pobirali na 14 dni, pri bioloških odpadkih pa sprememb v frekvenci odvoza ne bo.

 

Primestne občine

  • Mešane komunalne odpadke, ki jih zbiramo v črnih posodah, bomo z novim letom začeli odvažati na 3 tedne. Odpadno embalažo, ki jo zbiramo v rumenih vrečah, bomo tudi v letu 2020 odvažali na 14 dni, tudi pri odvozu bioloških odpadkov sprememb v frekvenci odvoza ne bo.

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.