Ustvarjamo čisto mesto že 60 let

 

19. januar 2021 predstavlja za Snago pomembno prelomnico. Na ta dan, pred 60 leti, se je zgodil vpis podjetja Snaga, komunalno podjetje v sodni register.

 

Naša zgodovina se je začela pisati 19. januarja 1961, ko smo svoje poslovanje pričeli s 77 delavci, sedmimi vozili, dvema pisarnama in tremi garažami. Danes, po 60 letih delovanja, z vsemi svojimi dejavnostmi in s svojimi sodelavkami in sodelavci ustvarjamo za bivanje prijetno skupnost.

 

Danes v Snagi s svojim znanjem, prizadevnostjo, tehnologijo in 277 zaposlenimi ohranjamo zdravo, čisto in urejeno okolje ter sledimo trajnostnemu razvoju.

 

Nekaj prelomnic na področju odpadkov skozi zgodovino:

 

1967 – začetek odlaganja odpadkov v opuščeni gramoznici na Pobrežju

 

1984 – zgrajeno je odlagališče posebnih odpadkov v Metavi

 

1991 – pričetek urejanja odlagališča komunalnih odpadkov na Pobrežju

 

1992 – začetki ločenega zbiranja odpadkov

 

2001 – zgrajena mala plinska elektrarna na odlagališču Pobrežje

 

2003 – pričetek obratovanja prvega zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov na Lahovi ulici

 

2004 – prenehanje obratovanja odlagališča na Pobrežju in pričetek skladiščenja baliranih odpadkov v Dogošah; pričetek obratovanja zbirnega centra na Plinarniški in na Streliški v MOM ter zbirnih centrov v občinah Lovrenc na Pohorju, Kungota in Ruše

 

2005 – pričetek obratovanja zbirnega centra v Staršah

 

2007 – skladišče v Dogošah se preoblikuje v klasično odlagališče

 

2008 – pričetek obratovanja zbirnega centra v občini Miklavž na Dravskem polju

 

2009 – odlagališče v Dogošah preneha z obratovanjem

 

2010 – uvedba ločenega zbiranja vseh vrst odpadkov izpred vrat gospodinjstev v občini Miklavž na Dravskem polju

 

2011 – uvedba zbirana odpadne embalaže v rumenih vrečah v primestnih občinah ter uvedba naročniškega sistema zbiranja kosovnih odpadkov s strani gospodinjstev

 

2012 – postavitev male plinske elektrarne na odlagališču Dogoše

 

2016 – pričel je obratovati zbirni center v občini Pesnica

 

2018 – poskusno obratovanje naprave za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov

 

2019 – pridobitev uporabnega dovoljenja za napravo za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov

 

2020 – uvedba zbiranja odpadne embalaže v rumenih vrečah na območju MOM

 

 

 

Bodimo modri, ohranimo zeleno in ostanimo zdravi!

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.