Trenutno vodstvo mestne četrti Magdalena in krajevnih skupnosti Bresternica-Gaj in Razvanje

Na ekoloških otokih pogosto najdemo odpadke, ki tja ne sodijo, njihovo odstranjevanje pa se pozna na položnicah vseh občanov. Ker nekatere lokacije zares izstopajo, smo se avgusta odločili, da se lotimo kampanje Moji odpadki, moja skrb. Del kampanje je bila tudi akcija Ločujem, se ne zmrdujem!, v kateri smo v vsaki mestni četrti in krajevni skupnosti identificirali en ekološki otok, ki je pogosto onesnažen. Na njem smo prikazali pravilno in odgovorno ravnanje z odpadki, pomagali pa so nam tudi vrtci. Na tem mestu zahvala vsem otrokom in njihovim vzgojiteljicam, ki so velika inspiracija za nadaljevanje kampanje.

 

Zdaj, ko imamo v vsaki mestni četrti in krajevni skupnosti v Mariboru določene ekološke otoke, na katerih bomo spremljali, koliko odpadkov, ki na ekološke otoke ne sodijo, mesečno odpeljemo iz njih, se je tekmovanje tudi uradno začelo. Prvič predstavljamo tudi rezultate.

 

Spodbudno je, da smo v primerjavi z avgustom, ko akcija še ni potekala, na teh ekoloških otokih zbrali 17 kubičnih metrov odpadkov več kot septembra, ko se je ozaveščanje začelo. Najboljše mesečne rezultate beležimo v krajevni skupnosti Bresternica-Gaj, kjer septembra na opazovanem ekološkem otoku ni bilo drugih odpadkov, kot tistih, ki sodijo na ekološke otoke, torej embalaža, papir in steklo. Enak rezultat so dosegli tudi v krajevni skupnosti Razvanje in v mestni četrti Magdalena. To so septembrski zmagovalci tekmovanja.

 

Kampanja Moji odpadki, moja skrb se bo nadaljevala, prav tako tudi tekmovanje, saj bomo mesečno objavljali rezultate na naši spletni strani, aprila, na svetovni dan Zemlje, pa bomo dobili zmagovalca oz. predel Maribora, kjer je občanom najbolj mar za čisto in urejeno okolje ter se zavedajo, da so zanj odgovorni prvenstveno sami.

 

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.