Trenutno rumene vreče delimo v Mariboru, Selnici, Lovrencu in Kungoti

V rumenih vrečah zbiramo odpadno embalažo, ki nastaja v gospodinjstvih. Vsako gospodinjstvo, ki je vključeno v sistem ravnanja z odpadki, prejme letno kvoto rumenih vreč, ki jih lahko, če vam jih med letom zmanjka, dokupite tudi na zbirnem centru, od 1. oktobra naprej pa tudi na sedežu podjetja, na Nasipni ulici 64, v času uradnih ur informacijske pisarne.

Rumene vreče trenutno delimo v Selnici, Kungoti, Lovrencu in Mariboru. Za Maribor so rumene vreče novost. Razdelili jih bomo individualnim gospodinjstvom, medtem ko v blokih in v mestnem jedru sprememb ne bo, torej boste tam odpadno embalažo še naprej zbirali na zbiralnicah. Vse rumene vreče, ki jih boste prejeli, so namenjene za uporabo v letu 2020. Koledarje odvozov za leto 2020 pa boste vsi uporabniki prejeli na položnicah, ki bodo v vaših poštnih nabiralnikih v začetku decembra. Ker bo leto 2020 leto sprememb, se bodo spremenili tudi dnevi odvozov, zato že danes svetujemo, da koledarje pogledate in shranite ter se ne zanašate na to, kako smo odpadke odvažali letos.

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.