Takšni so rezultati tekmovanja po dveh mesecih

Na ekoloških otokih pogosto najdemo odpadke, ki tja ne sodijo. Ker nekatere lokacije po stopnji onesnaženosti zares izstopajo, smo se avgusta odločili, da se lotimo kampanje Moji odpadki, moja skrb. Del kampanje je bila tudi akcija Ločujem, se ne zmrdujem!, v kateri smo v vsaki mestni četrti in krajevni skupnosti identificirali en ekološki otok, ki je pogosto onesnažen. Na njem smo septembra in oktobra prikazali pravilno in odgovorno ravnanje z odpadki, potem pa se je začelo tekmovanje – mesečno smo začeli spremljati, koliko odpadkov, ki na ekološke otoke ne sodijo, odpeljemo iz teh lokacij. Prvič predstavljamo tudi rezultate.

 

Spodbudno je, da smo v primerjavi z avgustom, ko akcija še ni potekala, na teh ekoloških otokih zbrali 17 kubičnih metrov odpadkov več kot septembra, ko se je ozaveščanje začelo. Oktobra je količina mešanih komunalnih odpadkov na ekoloških otokih sicer nekoliko narasla, a vseeno ni presegla izhodiščne avgustovske vrednosti. Najboljše mesečne rezultate po dveh mesecih spremljanja posameznih lokacij beležimo v krajevni skupnosti Malečnik-Ruperče in mestni četrti Magdalena, saj iz teh dveh lokacij v oktobru nismo odpeljali drugih odpadkov, kot tistih, ki na ekološke otoke sodijo (embalaža, papir in steklo). Količina mešanih komunalnih odpadkov pa kljub akcijam ozaveščanja narašča v mestnih četrteh Center in Dogoše-Brezje-Zrkovci.

 

V okviru evropskega projekta WINPOL, v katerem je Snaga eden od devetih partnerjev, bomo v naslednjih mesecih v ozaveščanje vključili tudi občane po mestnih četrteh in krajevnih skupnostih. Organizirali bomo posvete na temo odgovornega ravnanja z odpadki, v sklopu katerih bomo predstavili tudi inteligentne sisteme, ki jih v ravnanje z odpadki uvajamo. Posveti so tudi priložnost, da od občanov dobimo povratne informacije o njihovih pričakovanjih, ki jih bomo smiselno vključili v prihodnje razvojne strategije ravnanja z odpadki v mestu. Prvo takšno srečanje je potekalo v torek v mestni četrti Nova vas, na katerem smo se dotaknili predvsem načina izbire lokacij ekoloških otokov in sprememb, ki se na področju zbiranja odpadne embalaže obetajo individualnim hišam izven centra mesta v letu 2020, ko začnejo ta gospodinjstva embalažo zbirati v rumenih vrečah.

 

Ker gre v evropskem projektu WINPOL v prvi vrsti za izmenjavo dobrih praks med posameznimi partnerji, o aktivnostih tudi redno poročamo in se hkrati seznanjamo z izzivi nam sorodnih podjetij v Španiji, Belgiji, Romuniji in Grčiji. Tako smo septembra sodelovali v študijskem obisku italijanske Imole in spoznali  podjetje Hera, eno največjih komunalnih podjetij za ravnanje z odpadki v Italiji, ki izvaja javno službo ravnanja z odpadki, medtem ko smo novembra v Antwerpnu spoznali inovativne modele zbiranja, preprečevanja in reciklaže odpadkov. Obiskali smo podjetje za reciklažo različnih odpadkov (preko 200 različnih frakcij), iz katerih pridobivajo 17 različnih redkih materialov, pretežno kovin. Pri njih lahko končajo tudi naši mobilni telefoni, če jih seveda ustrezno oddamo kot ločeno frakcijo.

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.