Rumene vreče so razdeljene - jih morda niste prejeli?

Spoštovani,

vsako gospodinjstvo, ki je vključeno v obvezni sistem ravnanja z odpadki, je do konca leta 2019 prejelo ustrezno količino rumenih vreč za zbiranje odpadne embalaže. Z odvozom odpadne embalaže, zbrane v rumenih vrečah, smo pričeli v začetku meseca januarja, skladno z letnimi koledarji odvoza.

V kolikor zavitka vreč, kljub naši delitvi, niste prejeli, se najkasneje do 14.02.2020 v času uradnih ur (pon. — pet: 8.00 do 9.30 ure in od 10.00 do 14.00 ure) oglasite v naši informacijski pisarni. Po tem datumu reklamacij ne bomo več upoštevali.

Napolnjenih rumenih vreč z odpadno embalažo ni dovoljeno prepuščati na ekoloških otokih. Na dan njihovega odvoza, skladno s koledarjem odvoza odpadne embalaže, jih je potrebno do 6.00 ure zjutraj nastaviti na vaše običajno prevzemno mesto. Odpeljana bo samo odpadna embalaža, ki je zbrana v tipiziranih vrečah, ki jih gospodinjstva prejmejo s strani Snage. Odpadne embalaže, zbrane v drugih vrečah, ne bomo prevzemali.

 

POZOR:

To obvestilo ne velja za gospodinjstva v mestni občini Maribor, ki živijo v večstanovanjskih objektih (blokih) in v strogem centru mesta, saj za njih ostaja sistem zbiranja odpadne embalaže nespremenjen – še naprej jo prepuščajo v zabojnikih z rumenim pokrovom na ekoloških otokih. Prav tako obvestilo ne velja za tista gospodinjstva, ki so že doslej zbirala odpadno embalažo v posodah z rumenim pokrovom pri svojih hišah (del Radvanja, Peker, Razvanja) in jo zbirajo v teh posodah tudi naprej.

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.