Nastavitve piškotkov
Ravnanje z odpadki

Snaga skrbi za zbiranje in odvoz odpadkov v Mestni občini Maribor ter občinah Miklavž na Dravskem polju, Starše, Pesnica, Kungota, Ruše, Selnica od Dravi in Lovrenc na Pohorju. V njih, v nekaj več kot 58.000 gospodinjstvih, živi okoli 150 tisoč prebivalcev.

Po Zakonu o varstvu okolja komunalne odpadke zbiramo in prevažamo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja. Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in drugi odpadki iz proizvodnje, trgovine, storitvenih in drugih dejavnosti, ki so po svoji naravi in sestavi podobni gospodinjskim.

 

Zbiranje odpadkov iz gospodinjstev izvajamo:

  • na zbirnih mestih - to so stalna mesta, ki morajo biti praviloma na zasebni površini in so namenjena postavitvi posod ali vreč za zbiranje različnih frakcij komunalnih odpadkov, najpogosteje bioloških in ostalih odpadkov ter odpadne embalaže. Na prevzemnih mestih, ki so običajno na javni površini, naši zaposleni praznijo posode za ostale in biološke odpadke ter pobirajo rumene vreče z zbrano odpadno embalažo, v skladu s koledarjem odvoza.
  • v zbiralnicah - to so posebej urejeni prostori na javni površini, namenjeni prepuščanju posameznih vrst komunalnih odpadkov (papir, odpadna embalaža, steklena embalaža).
  • v zbirnih centrih - to so posebej urejeni in opremljeni prostori za ločeno prepuščanje posameznih vrst komunalnih odpadkov v primerne kontejnerje in zabojnike. V naših zbirnih centrih lahko predate vse vrste odpadkov.
  • v premični zbiralnici nevarnih odpadkov - v njej zbiramo nevarne odpadke iz gospodinjstev na določenih lokacijah, kamor jih uporabniki prinesejo po naprej objavljenem urniku.

 

Pri ravnanju z odpadki moramo, v skladu z evropskimi usmeritvami, slediti hierarhiji ravnanja z odpadki, kot sledi:

  • preprečevanje nastajanja odpadkov,
  • ponovna uporaba odpadkov,
  • ločeno zbiranje odpadkov in njihovo recikliranje,
  • druga predelava (npr. energetska predelava),
  • odstranjevanje (npr. sežig in odlaganje).

 

Za lažje razumevanje posameznih pojmov smo vam pripravili simpatičen priročnik oziroma slovarček naših izrazov.

 

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.