Nastavitve piškotkov
ZAPOSLITEV V SNAGI

 

Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve d.o.o.

Nasipna ulica 64, 2000 Maribor javno objavlja naslednje prosto delovno mesto:

 

Datum objave: 18.10.2019

 

1. DELAVEC (M/Ž)

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

Področje dela: Tehnična operativa: UREJANJE JAVNIH POVRŠIN
  čiščenje poslovnih prostorov
  delo s področja komunalnih dejavnosti družbe
  rokovanje z odpadki
  urejanje zbiralnic (čiščenje, košnja, ipd)
  pometanje ulic, parkov in drugih površin ter vzdrževanje javne higiene na teh površinah
  delo s področja komunalnih dejavnosti družbe
  fizična dela na vseh lokacijah družbe
  rokovanje s komunalnimi delovnimi sredstvi in opremo
  druga dela in naloge v skladu z delokrogom, planom in navodili nadrejenega
   
Zahtevana stopnja izobrazbe: nedokončana osnovna šola
   
Delovne izkušnje: DA, s področja dela ravnanja z odpadki, 1 mesec
   
Poskusno delo: /
   
Funkcionalna znanja in veščine: vozniški izpit B kategorije 

 

 

2. KOMUNALNI DELAVEC (M/Ž)

za določen čas, s polnim delovnim časom

Področje dela: Tehnična operativa
  rokovanje z odpadki
  urejanje zbiralnic (čiščenje, košnja, ipd)
  pometanje ulic, parkov in drugih površin ter vzdrževanje javne higiene na teh površinah
  fizična dela na vseh lokacijah družbe
  rokovanje s komunalnimi delovnimi sredstvi in opremo
  druga dela in naloge v skladu z delokrogom, planom in navodili nadrejenega
   
Zahtevana stopnja izobrazbe: osnovna šola
   
Delovne izkušnje: DA, s področja dela ravnanja z odpadki, 1 mesec
   
Poskusno delo: /
   
Funkcionalna znanja in veščine: vozniški izpit B kategorije 

 

 

3. KOMUNALNI DELAVEC (M/Ž)

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

Področje dela: Tehnična operativa
  rokovanje z odpadki
  urejanje zbiralnic (čiščenje, košnja, ipd)
  pometanje ulic, parkov in drugih površin ter vzdrževanje javne higiene na teh površinah
  fizična dela na vseh lokacijah družbe
  rokovanje s komunalnimi delovnimi sredstvi in opremo
  druga dela in naloge v skladu z delokrogom, planom in navodili nadrejenega
   
Zahtevana stopnja izobrazbe: osnovna šola
   
Delovne izkušnje: DA, s področja dela ravnanja z odpadki, 1 mesec
   
Poskusno delo: /
   
Funkcionalna znanja in veščine: vozniški izpit B kategorije 

 

 

4. VOZNIK (M/Ž)

za določen čas, s polnim delovnim časom

Področje dela: Tehnična operativa: ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV
  upravljanje vozil za odvoz odpadkov in drugih komunalnih vozil ter delovnih strojev
  načrtovanje, izvajanje ter nadziranje lastnega dela ter dela komunalnega delavca ali delavca
  vodenje evidence o opravljenih dnevnih vožnjah in storitvah
  komuniciranje s strankami na terenu, v okviru svojih pristojnosti
  druga dela in naloge v skladu z delokrogom, planom in navodili nadrejenega
   
Zahtevana stopnja izobrazbe: osnovna šola
   
Delovne izkušnje: DA, s področja dela, 4 mesece
   
Poskusno delo: /
   
Funkcionalna znanja in veščine: vozniški izpit B in C kategorije 
  certifikat TPK za poklicne voznike v cestnem prometu
  zaželen vozniški izpit E in F kategorije

 

 

5. KOMUNALNI VOZNIK (M/Ž)

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

Področje dela: Tehnična operativa: ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV
  upravljanje vozil za odvoz odpadkov in drugih komunalnih vozil ter delovnih strojev
  načrtovanje, izvajanje ter nadziranje lastnega dela ter dela komunalnega delavca ali delavca
  vodenje evidence o opravljenih dnevnih vožnjah in storitvah
  komuniciranje s strankami na terenu, v okviru svojih pristojnosti
  druga dela in naloge v skladu z delokrogom, planom in navodili nadrejenega
   
Zahtevana stopnja izobrazbe: srednje poklicno izobraževanje, zaželeno tehnične smeri
   
Delovne izkušnje: DA, s področja dela, 6 mesecev
   
Poskusno delo: /
   
Funkcionalna znanja in veščine: vozniški izpit B in C kategorije 
  certifikat TPK za poklicne voznike v cestnem prometu
  zaželen vozniški izpit E in F kategorije

 

 

6. OSKRBNIK ZAVETIŠČA (M/Ž)

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

Področje dela: Tehnična operativa: ZAVETIŠČE ZA ŽIVALI
  razvijanje humanih odnosov do živali
  skrb za nego, za prehrano živali
  celotna oskrba živali
  opazovanje vedenja živali
  čiščenje in urejanje bivanjskega prostora živali in okolice zavetišča
  pomoč pri prevozu in zdravljenju živali
  znanje o živalih in njihovih fizioloških potrebah
  pomoč veterinarju in pomočniku pri osnovnih veterinarskih delih
  delo ob upoštevanju pravil veterinarsko — sanitarnega reda
  zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in osrbe zapuščenih živali v zavetišču
  vodenje in skrb za evidence in dokumentacijo
  druga dela in naloge s področja dela OE in po navodilih nadrejenega
   
Zahtevana stopnja izobrazbe: osnovna šola
   
Delovne izkušnje: DA, s področja dela, 1 mesec
   
Poskusno delo: /
   
Funkcionalna znanja in veščine: vozniški izpit B kategorije 
  osnovno znanje računalništva

 

 

7. VZDRŽEVALEC - SERVISER (M/Ž),

za določen čas, s polnim delovnim časom

Področje dela: Tehnična operativa: SERVIS
  upravljanje in vzdrževanje objektov in opreme na vseh lokacijah družbe in objektov v upravljanju
  obešanje zastav
  izvajanje notranjih vzdrževalnih del
  oskrbovanje objektov in drugih poslovnih površin ter zagotavljanje nemotenega delovanja, vzdrževanja in uporabe objektov in okolice
  urejanje in skrb za okolico objektov
  vzdrževanje osnovnih sredstev v objektih in zunanjih površinah
  periodični pregledi stanja prostorov in opreme ter popravila, ki jih zahteva tekoče vzdrževanje
  priprava delovnih sredstev za vzdrževanje opreme
  druga opravila, potrebna za izvedbo nalog s področja dela
  druga dela in naloge v skladu z delokrogom, planom in navodili nadrejenega 
   
Zahtevana stopnja izobrazbe: srednje poklicno izobraževanje tehnične smeri
   
Delovne izkušnje: DA, zaželene na podobnih delih, 3 mesece
   
Poskusno delo: /
   
Funkcionalna znanja in veščine: vozniški izpit B kategorije 
  zaželen izpit za varno delo z viličarjem
  fizična spretnost pri rokovanju z orodjem

 

Kandidati se lahko na objavljena prosta delovna mesta prijavijo do 23.10.2019.

 

 

Datum objave: 12.09.2019

Datum ponovne objave: 17.10.2019

 

1. VZDRŽEVALEC — SERVISER (M/Ž)

za določen čas, s polnim delovnim časom

Področje dela: OBDELAVA ODPADKOV
  vzdrževanje sortirne linije, strojev in druge komunalne mehanizacije
  prilagajanje, pregledovanje, odstranjevanje, predelovanje, zamenjevanje, vgrajevanje, testiranje sortirne linije in servisiranje strojev in opreme
  priprava sortirne linije
  periodično mazanje sortirne linije, periodično mazanje strojev ter druga vzdrževalna dela
  priprava delovnih sredstev za vzdrževanje in vzdrževanje opreme
  nadzor nad izvedbo dela
  upravljanje s strojno in komunalno mehanizacijo
  druga opravila, potrebna za izvedbo nalog s področja dela
  druga dela in naloge v skladu z delokrogom, planom in navodili nadrejenega
   
Zahtevana stopnja izobrazbe: srednje poklicno izobraževanje, zaželeno tehnične ali strojne smeri
   
Delovne izkušnje: zaželene, na podobnih delih
   
Poskusno delo: 2 meseca
   
Funkcionalna znanja in veščine: vozniški izpit B kategorije 
  fizična spretnost pri rokovanju z orodjem
  zaželen vozniški izpit C in E kategorije ter certifikat NPK za poklicne voznike v cestnem prometu

 

Kandidati se lahko na objavljeno prosto delovno mesto prijavijo do 01.11.2019.

 

 

 

Za pravočasne bodo štele prijave, prispele na naslov do navedenega dne ali najpozneje tega dne oddane na pošto priporočeno s povratnico. Upoštevane bodo ponudbe s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter kratkim življenjepisom z opisom delovnih izkušenj, in sicer na naslov:

Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor ali preko elektronske pošte na naslov danijela.holcman@snaga-mb.si

 

 

 

 

 

 

 

 

Opomba:
Prošnje za zaposlitev, prispele na naslov družbe Snaga d. o. o., bodo, v kolikor ne bodo vsebovale izrecnega zapisa/dovoljenja za hranjenje prispele prošnje v evidencah družbe za morebiti nastale potrebe po zaposlitvi, s strani družbe uničene, upoštevaje določila zakona, ki ureja področje varstva osebnih podatkov. Prav tako bodo uničene tudi prošnje, prispele v postopku objave prostih delovnih mest, in sicer po izteku roka za morebitne postopke po izbiri kandidata za zaposlitev.

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.