Nastavitve piškotkov
ZAPOSLITEV V SNAGI

 

 

Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve d. o. o.

Nasipna ulica 64, 2000 Maribor javno objavlja naslednje prosto delovno mesto:

 

VZDRŽEVALEC— SERVISER  (M/Ž)

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

 

Področje dela: OBDELAVA ODPADKOV
  elektro vzdrževanje sortirne linije, strojev in druge komunalne mehanizacije
  popravilo električnih strojev
  popravilo in odpravljanje okvar na elektro napeljavah sortirne linije
  popravilo in odpravljanje vseh vrst okvar na elektroinstalacijah
  preventivno in izredno elektro vzdrževanje strojev in naprav
  prilagajanje, pregledovanje, odstranjevanje, predelovanje, zamenjevanje, vgrajevanje, testiranje sortirne linije in servisiranje strojev in opreme
  periodično mazanje sortirne linije, periodično mazanje strojev ter druga vzdrževalna dela
  priprava delovnih sredstev za vzdrževanje in vzdrževanje opreme
  druga dela in naloge v skladu z delokrogom, planom in navodili nadrejenega
   
Zahtevana stopnja izobrazbe: srednje poklicno izobraževanje tehnične smeri — KV elektrikar
   
Delovne izkušnje: DA, 1 leto na podobnih delih
   
Poskusno delo: 6 mesecev
   
Funkcionalna znanja in veščine: vozniški izpit B kategorije 
  fizična spretnost pri rokovanju z orodjem
  zaželen izpit za viličarja


Kandidati se lahko na objavljeni prosti delovni mesti prijavijo do 27.11.2020.

 

 

Za pravočasne bodo štele prijave, prispele na naslov do navedenega dne ali najpozneje tega dne oddane na pošto priporočeno s povratnico. Upoštevane bodo ponudbe s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter kratkim življenjepisom z opisom delovnih izkušenj, in sicer na naslov:

Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d. o. o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor ali preko elektronske pošte na naslov danijela.holcman@snaga-mb.si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opomba:
Prošnje za zaposlitev, prispele na naslov družbe Snaga d. o. o., bodo, v kolikor ne bodo vsebovale izrecnega zapisa/dovoljenja za hranjenje prispele prošnje v evidencah družbe za morebiti nastale potrebe po zaposlitvi, s strani družbe uničene, upoštevaje določila zakona, ki ureja področje varstva osebnih podatkov. Prav tako bodo uničene tudi prošnje, prispele v postopku objave prostih delovnih mest, in sicer po izteku roka za morebitne postopke po izbiri kandidata za zaposlitev.

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.