Nastavitve piškotkov
ZAPOSLITEV V SNAGI

 

 

Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve d.o.o.

Nasipna ulica 64, 2000 Maribor javno objavlja naslednja prosta delovna mesta:

 

Datum objave: 15.07.2019

 

1. VZDRŽEVALEC — SERVISER (M/Ž),

za določen čas, s polnim delovnim časom

Področje dela: OBDELAVA ODPADKOV (Center za pripravo sekundarnih surovin) — servisna služba
  vzdrževanje sortirne linije, komunalnih vozil, strojev in druge komunalne mehanizacije
  prilagajanje, pregledovanje, odstranjevanje, predelovanje, zamenjevanje, vgrajevanje, testiranje sortirne linije in servisiranje vozil, strojev in opreme
  priprava sortirne linije, priprava vozil za tehnični pregled
  periodično mazanje sortirne linije, periodično mazanje vozil in strojev ter druga vzdrževalna dela
  priprava delovnih sredstev za vzdrževanje in vzdrževanje opreme
  nadzor nad izvedbo dela
  vzdrževanje sortirne linije, vozil in delovnih strojev
  upravljanje s strojno, gradbeno in komunalno mehanizacijo
  druga opravila, potrebna za izvedbo nalog s področja dela
  druga dela in naloge v skladu z delokrogom, planom in navodili nadrejenega
   
Zahtevana stopnja izobrazbe: srednje poklicno izobraževanje tehnične smeri (zaželeno po programih poklicnega izobraževanja elektro smeri, ipd)
   
Delovne izkušnje: DA, na podobnih delih
   
Poskusno delo: /
   
Funkcionalna znanja in veščine: vozniški izpit B kategorije 
  fizična spretnost pri rokovanju z orodjem
  zaželen vozniški izpit C in F kategorije ter certifikat TPK za poklicne voznike v cestnem prometu
  zaželen izpit za viličarja

 

 

2. KOMUNALNI VOZNIK (M/Ž),

za določen čas, s polnim delovnim časom

Področje dela: OBDELAVA ODPADKOV (Center za pripravo sekundarnih surovin) 
  upravljanje vozil za odvoz odpadkov in drugih komunalnih vozil ter delovnih strojev
  upravljanje stroja za prekladanje odpadkov
  načrtovanje, izvajanje ter nadziranje lastnega dela ter delo komunalnega delavca ali delavca
  kontrola količinskega prevzema in oddaje ter obveščanje nadrejenih o neskladnostih
  enostavnejše vzdrževanje vozila
  sodelovanje pri popravljanju mehanizmov in strojnih delov (ugotavljanje okvar, preizkušanje delovanja)
  upoštevanje in izvajanje zahtev varnosti pri delu in v prometu
  druga dela, vezana na vozilo, delovni stroj, s katerim upravlja
  druga dela in naloge v skladu z delokrogom, planom in navodili nadrejenega
   
Zahtevana stopnja izobrazbe: srednje poklicno izobraževanje, zaželeno tehnične smeri
   
Delovne izkušnje: DA, na podobnih delih
   
Poskusno delo: /
   
Funkcionalna znanja in veščine: vozniški izpit B in C kategorije 
  certifikat TPK za poklicne voznike v cestnem prometu
  zaželen izpit za viličarja
  usposobljenost za upravljavca — strojnika težke gradbene mehanizacije

 

 

3. OSKRBNIK ZAVETIŠČA (M/Ž),

za določen čas, s polnim delovnim časom

Področje dela: ZAVETIŠČE ZA ŽIVALI
  razvijanje humanih odnosov do živali
  skrb za nego, za prehrano živali
  celotna oskrba živali
  opazovanje vedenja živali
  čiščenje in urejanje bivanjskega prostora živali in okolice zavetišča
  pomoč pri prevozu in zdravljenju živali
  znanje o živalih in njihovih fizioloških potrebah
  pomoč veterinarju in pomočniku pri osnovnih veterinarskih delih, delo ob upoštevanju pravil veterinarsko — sanitarnega reda
  zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču
  vodenje in skrb za evidence in dokumentacijo
  druga dela in naloge s področja dela OE in po navodilih nadrejenega
   
Zahtevana stopnja izobrazbe: osnovna šola
   
Delovne izkušnje: DA, zaželeno na podobnih delih
   
Poskusno delo: /
   
Funkcionalna znanja in veščine: vozniški izpit B kategorije 
  osnovno znanje računalništva

 

 

Kandidati se lahko na objavljena prosta delovna mesta prijavijo do 25.07.2019.

 

 

Za pravočasne bodo štele prijave, prispele na naslov do navedenega dne ali najpozneje tega dne oddane na pošto priporočeno s povratnico. Upoštevane bodo ponudbe s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter kratkim življenjepisom z opisom delovnih izkušenj, in sicer na naslov:

Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor ali preko elektronske pošte na naslov danijela.holcman@snaga-mb.si

 

 

 

 

 

 

 

 

Opomba:

Prošnje za zaposlitev, prispele na naslov družbe Snaga d. o. o., bodo, v kolikor ne bodo vsebovale izrecnega zapisa/dovoljenja za hranjenje prispele prošnje v evidencah družbe za morebiti nastale potrebe po zaposlitvi, s strani družbe uničene, upoštevaje določila zakona, ki ureja področje varstva osebnih podatkov. Prav tako bodo uničene tudi prošnje, prispele v postopku objave prostih delovnih mest, in sicer po izteku roka za morebitne postopke po izbiri kandidata za zaposlitev.

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.