Nastavitve piškotkov
ZAPOSLITEV V SNAGI

Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve d.o.o.

Nasipna ulica 64, 2000 Maribor javno objavlja naslednje prosto delovno mesto:

 

 

Objave dne 21.08.2019        

 

  1. VOZNIK (M/Ž), za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

Področje dela

Tehnična operativa ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV

(upravljanje vozil za odvoz odpadkov in drugih komunalnih vozil ter delovnih strojev, načrtuje, izvaja ter nadzira lastno delo ter delo komunalnega delavca ali delavca, vodenje evidence o opravljenih dnevnih vožnjah in storitvah, komuniciranje s strankami na terenu v okviru svojih pristojnosti, druga dela in naloge v skladu z delokrogom, planom in navodili nadrejenega.)

 

 

 Zahtevana stopnja izobrazbe:

osnovna šola

 

 

Delovne izkušnje:

Da, s področja dela 6 mesecev

 

 

Poskusno delo:

-

 

 

Funkcionalna znanja in veščine:

vozniški izpit B in C kategorije

 

certifikat TPK za poklicne voznike v cestnem prometu

 

zaželen vozniški izpit E in F kategorije

 

                 

Kandidati se lahko na objavljena prosta delovna mesta prijavijo do 26.08.2019.

 

Za pravočasne bodo štele prijave, prispele na naslov do navedenega dne ali najpozneje tega dne oddane na pošto priporočeno s povratnico. Upoštevane bodo ponudbe s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter kratkim življenjepisom z opisom delovnih izkušenj, in sicer na naslov:

Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor ali preko elektronske pošte na naslov danijela.holcman@snaga-mb.si.

 

 

 

Opomba:
Prošnje za zaposlitev, prispele na naslov družbe Snaga d. o. o., bodo, v kolikor ne bodo vsebovale izrecnega zapisa/dovoljenja za hranjenje prispele prošnje v evidencah družbe za morebiti nastale potrebe po zaposlitvi, s strani družbe uničene, upoštevaje določila zakona, ki ureja področje varstva osebnih podatkov. Prav tako bodo uničene tudi prošnje, prispele v postopku objave prostih delovnih mest, in sicer po izteku roka za morebitne postopke po izbiri kandidata za zaposlitev.

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.