Pričnemo z zbiranjem naročil za odvoz kosovnih odpadkov

 

Zaradi epidemiološke situacije smo v drugi polovici oktobra 2020 začasno ustavili zbiranje naročil za odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev, po sistemu izpred vrat gospodinjstev. Zaradi izpada odvoza kosovnih odpadkov bomo upravičenost gospodinjstev do njihovega odvoza za leto 2020 podaljšali do konca marca 2021.

 

V sredo, dne 6.1.2021 pričnemo ponovno zbirati naročila za prevzem in odvoz kosovnih odpadkov s strani gospodinjstev. Med kosovne odpadke sodijo sanitarna oprema, pohištvo, igrala, kolesa, večji gospodinjski aparati,... Odpadki, ki ne sodijo med kosovne odpadke (nevarni odpadki, gradbeni odpadki, zeleni obrez, mešani komunalni odpadki, ...) v sklopu naročila ne bodo odpeljani.

 

Pri izvajanju dejavnosti bomo upoštevali vse ukrepe za zaščito zdravja (nošenje zaščitne maske, vzdrževanje varnostne razdalje, higiena kašlja, razkuževanje rok).

 

V večstanovanjskih stavbah odvoze naročajo upravniki, ki tudi obvestijo etažne lastnike o dogovorjenem datumu odvoza. Individualna gospodinjstva odvoz naročijo na telefonski številki 02 620 58 75 ali na elektronskem naslovu info@snaga-mb.si. O datumu odvoza, ki ga načrtujemo v najkasneje treh tednih od oddaje naročila odvoza, se uskladimo z uporabnikom neposredno.

 

Gospodinjstva so v občinah, kjer izvajamo javno službo ravnanja z odpadki upravičena do enega brezplačnega odvoza letno, za prevzem pa lahko, ko naročijo odvoz, nastavijo do 2 kubična metra kosovnih odpadkov. Ob prevzemu kosovnih odpadkov mora biti naročnik prisoten, saj je dolžan, v kolikor so nastavljeni tudi odpadki, ki ne sodijo med kosovne, te odpadke ustrezno odstraniti – naše delovne ekipe ob prevzemu kosovnih odpadkov namreč odpeljejo le odpadke, ki sodijo v to skupino. Če uporabnik na dogovorjen dan odvoza nastavi več kot 2 kubična metra kosovnih odpadkov, mora razliko doplačati po rednem ceniku.

 

Bodimo modri, ohranimo zeleno in ostanimo zdravi!

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.