Poslovni subjekti - začasna odjava odvoza komunalnih odpadkov

 

V Snagi se zavedamo, da spremenjene gospodarske okoliščine občutite tudi naši uporabniki, predvsem tisti, ki ste zaradi državnih/občinskih odlokov morali do preklica ustaviti svojo dejavnost. Ker v tem času ne ustvarjate mešanih in/ali bioloških odpadkov vam omogočamo začasno odjavo storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

 

Možnost začasne odjave lahko izkoristijo izključno gospodarske družbe, javni zavodi, podjetniki in zasebniki, ki zaradi vladnega Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga ter storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji do nadaljnjega ne morejo izvajati svoje dejavnosti, saj v tem času tudi odpadki ne nastajajo in odvozov ne izvajamo.

 

Za storitve, opravljene v mesecu marcu, položnice so ali še bodo prišle na vaše naslove v teh dneh, bomo gospodarske subjekte, katerih izvajanje dejavnosti je bilo onemogočeno z vidika zgoraj omenjenega odloka, obravnavali individualno.

 

Kaj morate storiti, če želite gospodarski subjekt  začasno odjaviti iz odvoza komunalnih odpadkov?

Na elektronski naslov info@snaga-mb.si čim prej oz. najkasneje do 17. 4. 2020 pošljite kratko obrazložitev vašega stanja, predvsem kakšno dejavnost opravljate. V odgovor vam bomo poslali potrdilo o začasni odjavi, ki bo veljalo do preklica epidemije oz. do preklica odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga ter storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.


Po preklicu odloka bomo storitve izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki samodejno začeli ponovno obračunavati skladno z veljavnimi ceniki.

 

Izjeme
Če so na naslovu gospodarskega subjekta tudi stalno ali začasno prijavljene osebe in niso posebej vključene v odvoz odpadkov, oprostitev plačila ni možna (primer: s. p. na domačem naslovu).

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.