Nastavitve piškotkov
INFORMACIJSKA PISARNA

V Informacijski pisarni na sedežu našega podjetja, Nasipna ulica 64 v Mariboru, lahko dobite potrebne informacije o naših storitvah in dodatni ponudbi, urejate formalne spremembe ter vlagate ugovore in pritožbe tehnično operativne narave.

 

Uradne ure Informacijske pisarne

Ponedeljek

08.00 - 14.00 

Torek

08.00 - 14.00 

Sreda

08.00 - 14.00 

Četrtek

08.00 - 14.00 

Petek

08.00 - 14.00 

Informacijska pisarna je zaprta ob sobotah, nedeljah in praznikih.

 

Kontakt Informacijske pisarne

Našo Informacijsko pisarno najdete na Nasipni ulici 64 v Mariboru ali pa nas pokličete na 02 620 58 75.

 

Prijava sprememb

Uporabniki ste nam dolžni prijaviti vsako spremembo naslova ali sedeža, vrsto in število posod, poškodbe posod, spremembo plačnika stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki ter vse druge okoliščine, ki bi lahko vplivale na izvajanje ravnanja s komunalnimi odpadki ali obračun stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki. Prijavo je potrebno podati v pisni obliki v naši Informacijski pisarni ali na elektronski naslov info@snaga-mb.si, najkasneje v roku 8 dni od nastale spremembe.

 

Pritožbe in reklamacije

Pritožbe oz. reklamacije v pisni obliki lahko pošljete po pošti na naslov Nasipna ulica 64, 2000 Maribor, po elektronski pošti na naslov info@snaga-mb.si, po telefaksu na številko 02 620 58 12, preko spletnega obrazca ali jih podate ustno na sedežu podjetja, v Informacijski pisarni, v času uradnih ur.

 

Vključitev v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki

Uporabniki ste se dolžni prijaviti na organiziran sistem ravnanja z odpadki z dnem, ko stalno, začasno ali občasno povzročate komunalne odpadke.

Ob prijavi izpolnite in podpišete prijavo o vključitvi v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki. Prav tako morate v primeru selitve, smrti in podobnih razlogov odjaviti redni odvoz komunalnih odpadkov, saj lahko le na ta način prenehamo z obračunavanjem storitev odvoza.

 

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.