Nastavitve piškotkov
OSEBNA IZKAZNICA

 

Polni naziv družbe: SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d. o. o.
   
Skrajšani naziv družbe: SNAGA, d. o. o.
   
Naslov in sedež: Nasipna ulica 64, SI-2000 Maribor
   
Telefon: +386 (0)2 620 58 00
   
Gsm: +386 (0)41 325 269
   
Faks: +386 (0)2 620 58 10
   
E-mail: info@snaga-mb.si
   
Davčna številka: 22223576
   
ID za DDV: SI22223576
   
Matična številka: 5067855
   
Standardna klasifikacija: 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
   
Prejeti certifikati: ISO 9001:2015
  ISO 14001:2015
  OHSAS 18001:2007
  Družini prijazno podjetje
  Voda iz pipe
   
Transakcijski račun: SI56 0451 5000 0175 787, odprt pri Novi KBM, d.d.
  SI56 3400 0101 6667 355, odprt pri Banka Sparkasse, d.d.
  SI56 6000 0000 0859 006, odprt pri Lon, d.d. Kranj
   
Direktor: mag. Franc DOVER, univ.dipl.inž.str.
   
Osnovni kapital:  3.990.202,33 €
   
Vpis v register: Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod
  vložno številko 1/00078/00 kot družba z omejeno odgovornostjo.

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.