Nastavitve piškotkov
OKOLJSKO OZAVEŠČANJE

Za trajnostno družbo je potrebno imeti ozaveščeno prebivalstvo, ki mu okolje predstavlja pomembno vrednoto. Ozaveščanje ima tako pomembno vlogo v skrbi za okolje. Na vseh področjih si moramo prizadevati zmanjšati vplive na okolje in tako izboljšati pogoje za življenje ter ohranjati zdrav slog življenja in čisto okolje.

 

V ta namen je potrebno zmanjševati količine odpadkov, ustrezno ravnati z njimi in jih v največji možni meri tudi ponovno uporabiti ter omogočati njihovo uporabo kot nov snovni ali energetski vir.

 

V prizadevanju uresničevanja gornjih dejstev skušamo skozi različne oblike ozaveščanja vplivati na nivo okoljske ozaveščenosti in s tem povezane vedenjske vzorce otrok, mladine in druge javnosti na področju razumevanja in gospodarnega ravnanja z odpadki.

 

V podjetju smo opredelili najpomembnejše ciljne skupine, ki lahko s svojim vedenjem vplivajo na trajnostni razvoj družbe in katerim namenjamo različne vsebine ozaveščanja. Skozi različne oblike ozaveščanja se osredotočamo na:

  • otroke in mladostnike v vrtcih, šolah in drugih zavodih,
  • gospodinjstva in
  • poslovne subjekte.

Vsebine in oblike ozaveščanja prilagajamo posameznim ciljnim skupinam in njihovim potrebam. Nudimo predavanja, delavnice, vodene oglede zbirnega centra, natečaje, skupinske pogovore z diskusijo in druge oblike ozaveščanja, vse s ciljem in željo pravilnega razumevanja različne obravnave odpadkov.

 

Programska zloženka Okoljsko ozaveščanje mladih zajema različne oblike ozaveščanja, ki jih ponujamo za vrtce, osnovne in srednje šole v šolskem letu 2019/20.

 

Zajema tudi razpisani nagradni natečaj za vrtce v šolskem letu 2019/20 «Naj se sanje zapuščenih tačk uresničijo»

 

V kolikor sami prepoznate izziv v pridobitvi dodatnega znanja na področju pravilnega razumevanja odpadkov, izkušenj na tem področju in številnih koristnih nasvetov vas vljudno vabimo, da se obrnete na spodnji kontakt in dogovorili bomo najustreznejšo obliko ozaveščanja, primerno za vas.

 

Zaupajte našim izkušnjam.

 

Kontakt:

ozavescanje@snaga-mb.si

 

 

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.