V upravljanje smo prevzeli zbirni center Miklavž na Dravskem polju

1. 6. 2022 47