Namesto sveče cvetje in zastavica

V Snagi sledimo evropski hierarhiji ravnanja z odpadki, ki na najbolj zaželeno, prvo mesto postavlja preprečevanje nastajanja odpadkov. To pomeni, da moramo potrošniki še pred nakupom razmisliti, ali predmet, ki ga kupujemo, zares potrebujemo. Sledi ponovna uporaba, šele na tretjem mestu je reciklaža. Hkrati so naštete faze tudi področje krožnega gospodarstva, saj evropska hierarhija ravnanja z odpadki sledi cilju, da bi vsak odpadek postal nov vir, da bi ga torej predelali na način, da bi postal ponovno uporaben, koristen.


Odpadne nagrobne sveče so se v preteklosti večinoma odlagale, odlaganje odpadkov pa je v skladu z evropsko hierarhijo ravnanja z odpadki najmanj zaželen način ravnanja. Odlagališča imajo velik negativen vpliv na tla, vodo (predvsem podtalnico) in ozračje, hkrati pa odlaganje odpadkov pomeni trajno izgubo virov. Zakonodaja pravi, da so za ravnanje z odpadnimi svečami odgovorni proizvajalci, pridobitelji in uvozniki nagrobnih sveč, medtem ko morajo upravljavci pokopališč in izvajalci občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov zagotoviti ločeno zbiranje odpadnih sveč – torej infrastrukturo. Odpadne nagrobne sveče se morajo zbirati v posebnih zabojnikih ob pokopališčih, ločeno od zelenega odpada in drugih odpadkov, ki nastajajo na pokopališčih.


Kakšna pa je realnost? Večina odpadnih sveč v Sloveniji gre še zmeraj končna na odlagališčih, čeprav v Evropi obstajajo uspešne predelave odpadnih sveč — načini, kako iz odpadnih sveč pridobiti uporabne materiale. Kar 75,4 % odpadne sveče je namreč mogoče predelati in iz odpadka dobiti nove surovine. Ampak žal ne pri nas, zato so odpadne sveče pri nas še zmeraj zelo nezaželen odpadek. In letno ga ustvarimo ogromno — kar 4.500 ton oz. z odpadnimi svečami lahko napolnimo kar 60 olimpijskih plavalnih bazenov. Nas bo plastika zares pokopala?


Kaj lahko naredimo drugače?

  • Kupujmo sveče v stekleni embalaži. Steklo je neskočno krat možno predelati in iz odpadnega stekla tudi v Sloveniji ustvarjamo nove surovine in polizdelke.
  • Namesto sveč se pokojni osebi poklonimo s cvetjem. Cvetje je biološki odpadek, ki se neposredno vrača v zemljo.
  • Namesto sveče lahko kupimo kamenček, ki v zadnjih letih na ljubek način nadomešča sveče. Priljubljene so tudi papirnate zastavice. Poglejte po stojnicah ob pokopališčih — kdor želi najti alternativo svečam, jo bo zagotovo našel.


ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.