Naj se tekmovanje začne

Na Prušnikovi 34 v mestni četrti Nova vas stoji ekološki otok, s katerim bo ta mestna četrt v kampanji Moji odpadki, moja skrb tekmovala z ostalimi mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi. Do aprila prihodnje leto želimo namreč najbolj onesnažene lokacije ekoloških otokov urediti do te mere, da bodo lokalni skupnosti v ponos.

 

Jutri, 24. septembra, bomo med 10. in 11. uro, na Prušnikovi ulici v Mariboru, kjer bomo v akciji Ločujem, se ne zmrdujem, z otroki iz vrtca in osnovnih šol, zaposlenimi v Snagi, predstavniki iniciative Izboljšajmo Maribor in medobčinskim inšpektoratom prebivalce ozaveščali o pravilnem ločevanju odpadkov, potekalo pa bo tudi tekmovanje v pravilnem ločevanju odpadkov, ki se ga lahko udeležijo vsi prebivalce te mestne četrti. Dan kasneje, v sredo, 25. septembra, bomo akcijo Ločujem, se ne zmrdujem ponovili v krajevni skupnosti Bresternica Gaj, kjer smo izbrali ekološki otok, ki stoji na naslovu Na Gaj 2. Ta ekološki otok bo v tekmovanju med mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi zastopal to krajevno skupnost. V četrtek, 26. septembra, pa se bomo ustavili na ekološkem otoku na Praprotnikovi 39 v mestni četrti Ivan Cankar.

 

Z akcijo bomo nadaljevali v oktobru, obiskali pa ekološki otok, ki je bil izbran zaradi svoje onesnaženosti oz. kot lokacija znotraj mestne četrti (krajevne skupnosti), ki je z vidika pravilnega ločevanja odpadkov na ekološkem otoku najbolj problematična. Mesečno bomo tudi sporočali, koliko kilogramov odpadkov smo iz posameznega izbranega ekološkega otoka odpeljali v posebnih, izrednih čistilnih akcijah, ki jih izvajamo v okviru javne službe. To bo tudi podatek, ki nam bo dal mesečnega zmagovalca akcije – ekološki otok, s katerega bomo odpeljali najmanj odpadkov, ki ne sodijo na ekološki otok, bo zmagovalec meseca.

 

Cilj celotne kampanje Moji odpadki, moja skrb je čisto in urejeno mesto, katerega prebivalci se zavedajo, da z neodgovornim ravnanjem z odpadki v prvi vrsti škodijo predvsem sebi. Z združevanjem ozaveščanja in kaznovalne politike želimo na svetovni dan Zemlje prihodnje leto razglasiti najbolj urejeno mestno četrt ali krajevno skupnost, v zavest prebivalcev našega mesta pa usidrati vzorce ravnanja z odpadki, ki nam bodo omogočili bivanje v čistem in urejenem mestu.

 

V Mariboru smo individualnim hišam oz. gospodinjstvom že začeli deliti rumene vreče, v katerih bodo od novega leta naprej zbirala odpadno embalažo. Za bloke in mestno jedro se sistem zbiranja odpadne embalaže tudi po novem letu nespremenjen, torej takšen, kot so ga občani vajeni zdaj.

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.