Moji odpadki, moja skrb - za čisto in urejeno okolje

Po uspešno izvedeni akciji poostrenega nadzora nad ločevanjem odpadkov v Mariboru, ki smo jo v sredini julija izvedli na Teznu, smo se z Mestno občino Maribor in Medobčinskim inšpektoratom odločili tudi v prihodnje opozarjati na neodgovorno ravnanje z odpadki, predvsem tistimi, ki se pojavljajo na ekoloških otokih, pa na njih ne sodijo.

 

V drugi polovici septembra bomo začeli s kampanjo Moji odpadki, moja skrb, v katero bomo vključili vse mestne četrti in krajevne skupnosti, ki bodo v akciji Ločujem, se ne zmrdujem. do aprila prihodnje leto tekmovale v urejenosti ekoloških otokov. V okviru kampanje Moji odpadki, moja skrb bomo v vsaki mestni četrti in krajevni skupnosti izvedli poostrene nadzore ločevanja odpadkov na ekoloških otokih, ozaveščevalni teden, ki bo namenjen prebivalcem posamezne mestne četrti oz. krajevne skupnosti, v okviru akcije Noč ima čisto moč pa se bomo na ekoloških otokih lotili tudi nočnih nadzorov. K sodelovanju želimo pritegniti tudi vzgojno-izobraževalne institucije, v katerih vsako leto potekajo programi odgovornega ravnanja z odpadki, ki jih pripravlja naše podjetje. 

 

Cilj kampanje Moji odpadki, moja skrb je čisto in urejeno mesto, katerega prebivalci se zavedajo, da z neodgovornim ravnanjem z odpadki v prvi vrsti škodijo predvsem sebi. Z združevanjem ozaveščanja in kaznovalne politike želimo na svetovni dan Zemlje prihodnje leto razglasiti najbolj urejeno mestno četrt ali krajevno skupnost, v zavest prebivalcev našega mesta pa usidrati vzorce ravnanja z odpadki, ki nam bodo omogočili bivanje v čistem in urejenem mestu.

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.