Ekološki otoki so naše ogledalo

 

V zadnjem času ugotavljamo, da se na ekološkem otoku pojavljajo odpadki, ki na ekološki otok sploh ne sodijo (kosovni odpadki, gradbeni odpadki, večja količina škatel, …). Gre za odpadke, ki sodijo na zbirne centre, ki so v tem času zaradi izrednih razmer in s tem povezanimi izrednimi ukrepi zaprti. To seveda ne pomeni, da lahko takšne odpadke  prepustimo na ekološkem otoku. Gre za neodgovorno ravnanje, saj s tem dodatno obremenjujemo okolje. Prosimo vas, da odpadke, ki so predvideni za oddajo na zbirnih centrih do konca razglašene epidemije in izrednih razmer hranite doma.

 

Prav tako opozarjamo, da rumene vreče, v katerih zbirate odpadno embalažo ne sodijo na ekološki otok. Vreče je treba na dan njihovega odvoza, skladno s koledarjem odvoza, nastaviti na prevzemno mesto, kamor običajno na dan odvoza nastavite črne posode.

 

Ker si ne želimo dodatnih obremenitev našega okolja v že tako posebnih razmerah, vas vljudno prosimo, da upoštevate ta navodila. Ob tem pomislite tudi na naše zaposlene, ki nemoteno opravljajo redne odvoze odpadkov, pri čemer so vsakodnevno izpostavljeni možnostim okužbe. V tem času so podvrženi tudi izrednim ukrepom pri opravljanju dela in jim prosim dodatno ne otežujte dela s prepuščanjem odpadkov na nedopustnih mestih in na nedopusten način.

 

Sedaj imamo priložnost, da vsi skupaj dokažemo, da zmoremo biti odgovorni!

 

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.