Nastavitve piškotkov
UIA - URBAN SOIL 4 FOOD

Snaga skupaj z osmimi partnerji sodeluje v projektu Urban Soil 4 Food, katerega cilj je uporaba odpadkov v mestu za proizvodnjo in vrednotenje novih proizvodov in hrane z inovativnim postopkom za proizvodnjo zemljine.

Snaga je v projektu zadolžena za postavitev pilotne naprave za predelavo biološko razgradljivih odpadkov, katere namen je v prvi vrsti proizvodnja komposta za nadaljnje mešanje zemljine, ki bo v celoti namenjena sanaciji degradiranega območja v občini Selnica ob Dravi, kjer bo postavljena. Glede na to, da gre za pilotno napravo, je le-ta namenjena zlasti preizkušanju raznovrstnih tehnologij (postopka suhe fermentacije, kompostiranja, pirolize) za doseganje čim boljše kvalitete materiala za sanacijo območja v občini.

 

PARTNERJI PROJEKTA

 • Mestna občina Maribor
 • Snaga d. o. o.
 • Društvo Aktiviraj se!
 • E- inštitut
 • Inštitut Wcycle Maribor
 • Deltaplan d. o. o.
 • Zavod za gradbeništvo Slovenije
 • Zavod za inovativnost in podjetništvo

 

Cilj projekta

Uporaba odpadkov v mestu za proizvodnjo in vrednotenje novih proizvodov in hrane z inovativnim postopkom za proizvodnjo zemljine, s katero se poveča lokalna prehrambena samozadostnost in zmanjša ogljični odtis.

 

Vsebina projekta / Snaga d. o. o.

Postavitev pilotne naprave za predelavo biološko razgradljivih odpadkov iz urbanega okolja ter materialov iz gradbeništva na zemljišču v Občini Selnica ob Dravi s končnim rezultatom pridobivanja certificirane zemljine za uporabo na urbanih vrtovih ter sanaciji degradiranega območja.

 

 

PILOTNA NAPRAVA ZA PREDELAVO BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV

 

V sklopu predelave odpadkov oziroma postavljene pilotne naprave bodo vzpostavljeni različni postopki predelave:

 • suha fermentacija
 • kompostiranje
 • piroliza s pridobivanjem bio oglja
 • mešanje zemljine.

 

Projekt traja do 31. 05. 2021.

Naprava se bo uporabljala začasno za obdobje treh let.

Delovala bo 24/7 s skupno maksimalno kapaciteto 912 kg na dan  oziroma 38 kg/h (upoštevano brez zastojev).

 

Urbana zemljina bo v projektu nastajala iz treh sestavin: materiala iz gradbenih izkopovkomposta iz gospodinjskih bioloških odpadkov in  zelenega obreza, ki se bo uporabil pri urejanju zelenih površin in sanaciji degradiranega območja, kjer je naprava postavljena ter bio oglja, ki bo nastajal s pirolizo, pri kateri bo vhodna sestavina znova zeleni obrez (sekanci).

 

Postopki pridobivanja dovoljenj in prostorski akti

 • Snaga d. o. o. ima na zemljiščih s parcelno številko 134/1 in 136/4 v k.o. 631 – Spodnja Selnica, kjer se bo nahajala pilotna naprava, v izmeri 3.200 m2 pridobljeno stavbno pravico (Snaga ni lastnik zemljišča) s strani lastnika zemljišča ter pridobljeno Mnenje Občine Selnica ob Dravi k projektni dokumentaciji za pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja – skladnost s prostorskimi akti občine (št. 351-99/2020 z dne 6. 6. 2020).
 • Območje je opredeljeno po veljavnem prostorskem planu kot območje ostale infrastrukture, po katerem je predvidena izgradnja in obratovanje naprav in objektov – naprave za predelavo nenevarnih odpadkov s proizvodnjo novih materialov, potrebnih za izvedbo predpisane sanacije degradiranega območja.
 • Trenutno je v teku pridobivanje gradbenega in okoljevarstvenega dovoljenja.

 

 

 

INFORMATIVNA ZLOŽENKA

 

 

POVEZAVE

Pilotna naprava za predelavo bioloških odpadkov ne bo obremenjevala okolja / WCYCLE

Inštitut WCYCLE Maribor

 

Iz odpadkov lahko nastaja rodovitna zemlja — brez obremenitev okolja 

VIDEOPOSNETEK

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.