Dodatne vreče za odpadke tudi v informacijski pisarni

Večina naših uporabnikov vsaj eno vrsto ločeno zbranih odpadkov zbira v vrečah. V rumenih vrečah zbirajo odpadno embalažo uporabniki vseh primestnih občin, z novim letom pa se jim bodo pridružili tudi uporabniki iz Maribora, ki stanujejo v individualnih hišah izven centra mesta.  Zaradi težje dostopnega terena pa nekateri v vrečah zbirajo tudi mešane komunalne odpadke.

 

Trenutno na terenu poteka delitev vreč, ki so namenjene uporabi v letu 2020. Delitev rumenih vreč se je začela tudi v Mariboru, kjer bomo vsem individualnim gospodinjstvom izven mestnega jedra vreče razdelili do konca decembra.

 

Pogosto se zgodi, da med letom uporabnikom namenskih vreč zmanjka. Doslej so jih lahko kupili na zbirnem centru, od danes, 1. oktobra, pa omogočamo nakup tudi v informacijski pisarni na sedežu Snage, na Nasipni ulici 64 v Mariboru, in sicer od ponedeljka do petka med 8. in 9:30 ter med 10. in 14. uro. Na tak način želimo omogočiti čim lažjo oskrbo uporabnikov z dodatnimi vrečami, če se po njih pojavi potreba. Strošek nakupa dodatnih vreč bomo obračunali z naslednjo položnico, ki jo uporabnik prejme na dom, saj v informacijski pisarni ne poslujemo gotovinsko ali s karticami. Zato je ob nakupu potrebno pokazati odrezek položnice in osebni dokument.

 

Ob tem velja opozoriti tudi, da smetarske ekipe na dan odvoza odvažajo samo odpadke, ki so nastavljeni v tipskih vrečah, odpadke, ki so nastavljeni v običajnih, najpogosteje v trgovinah kupljenih vrečah, pa ne. Uporabnik namreč z nakupom tipske vreče ne plača same vreče, ampak procese ravnanja z odpadki, ki so v vrečah. Če vrečo kupi v trgovini, pa ravnanja z odpadki v njej ne plača, kar ni skladno s pravili porazdelitve stroškov, ki nastajajo pri ravnanju z odpadki.

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.