Nastavitve piškotkov
DIREKTOR

 

Datum objave: 22.04.2020

Nadzorni svet družbe SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor na podlagi 28. člena družbene pogodbe in sklepa nadzornega sveta družbe, z dne 17.4.2020, razpisuje delovno mesto oz. opravljanje funkcije

 

DIREKTOR DRUŽBE (M/Ž)

 

Kandidat mora za zasedbo delovnega mesta poleg splošnih pogojev iz 255. člena Zakona o gospodarskih družbah izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • ima najmanj visoko izobrazbo tehniške, ekonomske, organizacijske ali pravne usmeritve,
  • ima najmanj 5 (pet) let delovnih izkušenj na vodilnih delih,
  • ima organizacijske, strokovne in druge sposobnosti izkazane z referencami.

 

Kandidati morajo k prijavi na razpis priložiti dokazila o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj ter vizijo razvoja družbe.

Glede izpolnjevanja splošnih zakonskih pogojev zadošča, da kandidat predloži pisno izjavo o izpolnjevanju le-teh s pripisom, da se zavezuje nemudoma dostaviti ustrezna dokazila, v kolikor bo k temu pozvan.

 

Trajanje mandata: izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo največ 4 (štiri) leta, z možnostjo ponovnega imenovanja.

 

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, izjavo o izpolnjevanju splošnih zakonskih pogojev, vizijo razvoja družbe ter kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj naj kandidati pošljejo najpozneje do 7.5.2020, v zaprti kuverti, na naslov:

Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., za Nadzorni svet, Nasipna ulica 64, 2000 Maribor, z oznako «NE ODPIRAJ — Prijava na razpis za direktorja — za Nadzorni svet«.

 

Pomanjkljivih in nepravočasnih prijav nadzorni svet družbe ne bo obravnaval.

 

 

Nadzorni svet družbe SNAGA d.o.o.

 

 

*********************************************

Datum objave: 06.09.2019

Nadzorni svet družbe SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor na podlagi 28. člena družbene pogodbe in sklepa nadzornega sveta družbe, z dne 3.9.2019, razpisuje delovno mesto oz. opravljanje funkcije

 

DIREKTOR DRUŽBE (M/Ž)

 

Kandidat mora za zasedbo delovnega mesta poleg splošnih pogojev iz 255. člena Zakona o gospodarskih družbah izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • ima najmanj visoko izobrazbo tehniške, ekonomske, organizacijske ali pravne usmeritve,
  • ima najmanj 5 (pet) let delovnih izkušenj na vodilnih delih,
  • ima organizacijske, strokovne in druge sposobnosti izkazane z referencami.

 

Kandidati morajo k prijavi na razpis priložiti dokazila o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj ter vizijo razvoja družbe.

Glede izpolnjevanja splošnih zakonskih pogojev zadošča, da kandidat predloži pisno izjavo o izpolnjevanju le-teh s pripisom, da se zavezuje nemudoma dostaviti ustrezna dokazila, v kolikor bo k temu pozvan.

 

Trajanje mandata: izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo največ 4 (štiri) leta, z možnostjo ponovnega imenovanja.

 

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, izjavo o izpolnjevanju splošnih zakonskih pogojev, vizijo razvoja družbe ter kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj naj kandidati pošljejo v 15 dneh od objave razpisa oziroma najpozneje do 20.9.2019, v zaprti kuverti, na naslov:

Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., za Nadzorni svet, Nasipna ulica 64, 2000 Maribor, z oznako «NE ODPIRAJ — Prijava na razpis za direktorja — za Nadzorni svet«.

 

Pomanjkljivih in nepravočasnih prijav nadzorni svet družbe ne bo obravnaval.

 

 

Nadzorni svet družbe SNAGA d.o.o.

 

**************************************************************************************************************

Nadzorni svet družbe SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor na podlagi 28. člena družbene pogodbe in sklepa nadzornega sveta družbe, z dne 13.6.2016, razpisuje delovno mesto oz. opravljanje funkcije

 

DIREKTOR DRUŽBE (M/Ž)

 

Kandidat mora za zasedbo delovnega mesta poleg splošnih pogojev iz 255. člena Zakona o gospodarskih družbah izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • ima najmanj visoko izobrazbo tehnične, ekonomske, organizacijske ali pravne usmeritve,
  • ima najmanj 5 (pet) let delovnih izkušenj na vodilnih delih,
  • ima organizacijske, strokovne in druge sposobnosti izkazane z referencami.

 

Kandidati morajo k prijavi na razpis priložiti dokazila o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj ter vizijo razvoja družbe.

Glede izpolnjevanja splošnih zakonskih pogojev zadošča, da kandidat predloži pisno izjavo o izpolnjevanju le-teh s pripisom, da se zavezuje nemudoma dostaviti ustrezna dokazila, v kolikor bo k temu pozvan.

 

Trajanje mandata: izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo največ 4 (štiri) leta, z možnostjo ponovnega imenovanja.

 

Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, izjavo o izpolnjevanju splošnih zakonskih pogojev, vizijo razvoja družbe ter kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj naj kandidati pošljejo v 15 dneh od objave razpisa oziroma najpozneje do 13.07.2016 v zaprti kuverti, na naslov:

Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., za Nadzorni svet, Nasipna ulica 64, 2000 Maribor, z oznako »Prijava na razpis za direktorja«, s pripisom »NE ODPIRAJ«.

 

Pomanjkljivih prijav nadzorni svet družbe ne bo obravnaval.

 

 

Nadzorni svet družbe SNAGA d.o.o.

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.