Želite prodajati na tržnicah? Poskrbite za rezervacijo.

Imeti stalno prodajno mesto na tržnici je izjemnega pomena. Če se vse leto nahajate na istem mestu, vas vaše stranke hitro najdejo in obstaja manj možnosti, da bodo po neuspešnem iskanju zavile h konkurenci. Zato tudi letos objavljamo javni poziv z vlogo za rezervacijo miz na tržnicah v Mariboru, na katerih skrbimo za dnevno prodajo mi.

 

Kaj morate narediti? Najprej pozorno preberite javni poziv, v katerem so navedeni vsi pogoji prodaje na tržnicah in vsi dokumenti, ki jih morate ob izpolnjeni vlogi izpolniti. Ko preberete poziv in če se strinjate z objavljenimi pogoji, pa izpolnite vlogo in jo čim prej, najkasneje pa do 15. januarja 2020 oddajte inkasantu na tržnici, pošljite po elektronski pošti na naslov natasa.matijevic@snaga-mb.si ali jo pošljite po običajni pošti na naslov Snaga d. o. o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor. O dodelitvi mest bo odločala komisija, ki vas bo o svoji odločitvi obvestila 1. februarja. Na podlagi obvestila boste nato za obdobje enega leta sklenili najemno pogodbo.

 

Spodaj najdete tudi javni poziv za oddajo poslovnih prostorov, ki se nahajajo v sklopu lokacij mariborskih tržnic in splošno vlogo za prodajo na tržnicah.

 

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.