Sortirnica dobila soglasje mestne politike

Največja investicija našega podjetja, investicija v sortirnico, je včeraj dobila soglasje mariborske politike. Kot je že dalj časa znano, bomo sortirnico financirali deloma z lastnimi sredstvi v višini 2,5 milijona evrov, za razliko pa potrebujemo kredit. In za zadolževanje potrebujemo soglasje mestnega sveta, ki ni poroštvo, ampak zgolj soglasje. Naše zadolževanje tako ne pade v kvoto zadolževanja Mestne občine Maribor. Pa vendar je zadolževanje našega podjetja del občinskega proračuna in z včerajšnjo potrditvijo proračuna za leto 2017 (in 2018) je mestni svet sortirnici prižgal še zadnjo zeleno luč, ki smo jo potrebovali. Za zaupanje se zahvaljujemo, prepričani smo, da ga bomo upravičili in da bo projekt dal napovedane oz. še boljše učinke.

 

Kaj že imamo in kaj še potrebujemo? Na podlagi oddane vloge je Agencija za okolje Republike Slovenije (ARSO) izdala okoljevarstveno soglasje, ki je v okviru potrebne dokumentacije, zahtevane pred pričetkom gradnje sortirnice, eden pomembnejših dokumentov, saj predstavlja pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Na mednarodnem javnem razpisu izbran izvajalec del, ki je s Snago podpisal pogodbo na ključ, Kostak d. d., v naslednji fazi pričakuje okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje. Zaradi želje po izgubi čim manj dragocenega časa, z vsakim izgubljenim dnevom namreč plačujemo visoke stroške prevzema odpadkov, postopki tečejo vzporedno. Glede na zastavljeno časovnico projekta, bi lahko s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem razpolagali konec maja letos, sortirnica pa bi pričela poskusno obratovati na prelomu v prihodnje leto.

 

Sortirnica predstavlja steber uvajanja krožnega gospodarstva v ravnanje z odpadki v Mariboru. S pomočjo najsodobnejše dovršene tehnologije bomo iz mešanih komunalnih odpadkov izločali uporabne materiale, ki jih je mogoče predelati (reciklirati) v nove surovine, s tem pa ustvarjali dodatne prihodke, ki bodo nižali končno ceno na položnicah. Tona obdelave mešanih komunalnih odpadkov bo padla iz 124 € na 95 €. S sortirnico bomo ohranjali tudi čisto in zdravo okolje. Če danes še zmeraj odložimo 48 % vseh zbranih komunalnih odpadkov, bo s sortirnico ta delež padel na zgolj 14 %, medtem ko bo kar 77 % obdelanih odpadkov tudi recikliranih.

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.