AKTUALNI RAZPISI
 
JN 22/16: Dobava dveh tovornih vozil z nizkimi emisijami — čistopis

(Objava na Portalu javnih naročil z dne 01.02.2017 pod št. objave JN000744/2017-B01)

 

 

JN 04/17: Prevzem in obdelava določenih vrst odpadkov — čistopis

(Objava na Portalu javnih naročil z dne 15.02.2017 pod št. objave JN001055/2017-B01)

 

 

JN 02/17: Dobava posod in zabojnikov za odpadke — čistopis 

(Objava na Portalu javnih naročil z dne 16.03.2017 pod št. objave JN001944/2017-W01)

 
JN 01/17: Nadzor nad gradnjo naprave za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov v Mariboru 

(Objava na Portalu javnih naročil z dne 29.03.2017 pod št. objave JN002470/2017-B01)

 

JN 05/17: Dobava rezervnih delov za motorna vozila in drobno mehanizacijo ter servisiranje motornih vozil in drobne mehanizacije

(Objava na Portalu javnih naročil z dne 06.04.2017 pod št. objave JN002856/2017-B01)

Tehnična dokumentacija — seznam vozil in mehanizacije