Nastavitve piškotkov
ZAPOSLITEV V SNAGI

 

Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve d.o.o.

Nasipna ulica 64, 2000 Maribor javno objavlja naslednja prosta delovna mesta:

 

Datum objave: 21.05.2019

 

1. VZDRŽEVALEC - SERVISER (M/Ž),

za določen čas, s polnim delovnim časom

Področje dela: TEHNIČNA OPERATIVA - SERVIS
  vzdrževanje komunalnih vozil, strojev in druge komunalne in kmetijske mehanizacije
  vzdrževanje in popravila hidravličnih sistemov na komunalnih vozilih, strojih in kmetijski mehanizaciji
  vzdrževanje in popravila pnevmatskih sistemov na komunalnih vozilih in strojih
  prilagajanje, pregledovanje, odstranjevanje, predelovanje, zamenjevanje, vgrajevanje in testiranje nadomestnih delov ter servisiranje vozil, strojev in opreme
  montaža pnevmatik
  odkrivanje napak s pomočjo testerja
  priprava vozil za tehnični pregled
  periodično mazanje vozil in druga vzdrževalna dela v skladu z navodili proizvajalcev
  priprava delovnih sredstev za vzdrževanje
  izvedba preventivnega vzdrževanja
  nadzor nad izvedbo dela
  pranje vozil in delovnih strojev
  upravljanje s strojno, gradbeno in komunalno mehanizacijo
  druga opravila, potrebna za izvedbo nalog s področja dela
  druga dela in naloge v skladu z delokrogom, planom in navodili nadrejenega na sedežu podjetja, na dislociranih enotah in na terenu
   
Zahtevana stopnja izobrazbe: srednje poklicno izobraževanje tehnične smeri
   
Delovne izkušnje: DA, zaželene na podobnih delih
   
Funkcionalna znanja in veščine: vozniški izpit B kategorije 
  zaželen izpit za varno delo z viličarjem
  fizična spretnost pri rokovanju z orodjem
  zaželen vozniški izpit C, E, F in G kategorije ter certifikat TPK za poklicne voznike v cestnem prometu
  zaželen izpit za delo z dvižnim dvigalom (dvigovanje bremen s stal)
  zaželeno znanje nemškega jezika

 

Kandidati se lahko na objavljeno prosto delovno mesto prijavijo do 26.05.2019.

 

Za pravočasne bodo štele prijave, prispele na naslov do navedenega dne ali najpozneje tega dne oddane na pošto priporočeno s povratnico. Upoštevane bodo ponudbe s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter kratkim življenjepisom z opisom delovnih izkušenj, in sicer na naslov:

Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor ali preko elektronske pošte na naslov danijela.holcman@snaga-mb.si

 

Datum objave: 20.05.2019

 

1. KOMUNALNI DELOVODJA (M/Ž),

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

Področje dela: AKVARIJ — TERARIJ
  organiziranje, izvajanje in spremljanje poteka in nadzor nad izvajanjem delovnih nalog
  načrtovanje, usmerjanje in usklajevanje delovanja službe
  zagotavljanje izvajanja nalog in zagotavljanje kakovosti izvajanja procesa
  skrb za izobraževanje in znanje sodelavcev
  strokovna odgovornost za pravilnost formalnih poročil
  zagotavljanje zakonitosti poslovanja in strokovnost v okviru delokroga
  izdelovanje analiz in poslovnih poročil za organe družbe, poročanje in pojasnjevanje poročil in informacij s svojega področja dela
  tolmačenje in skrb za izvajanje dela na podlagi zakonskih določil
  zagotavljanje raznolike in zanimive zbirke živali v razstavišču
  druga dela in naloge v skladu z delokrogom, planom in navodili nadrejenega
   
Zahtevana stopnja izobrazbe: V. stopnja
   
Delovne izkušnje: najmanj 5 let na primerljivih delovnih mestih
   
Funkcionalna znanja in veščine: vozniški izpit B kategorije 
  osnovno znanje računalništva
  poznavanje področje dela Akvarij-terarij
  dobra pisna in ustna komunikacija

 

 

2. RECEPTOR — TELEFONIST (M/Ž),

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

Področje dela: AKVARIJ — TERARIJ
  sprejemanje obiskovalcev
  obračunavanje vstopnine
  sprejemanje naročil za skupinske oglede
  sprejemanje klicev strank
  odgovarjanje na elektronsko pošto strank
  priprava mesečnih poročil in analiz obiska
  druga dela in naloge v skladu z delokrogom, planom in navodili nadrejenega
   
Zahtevana stopnja izobrazbe: IV. stopnja
   
Delovne izkušnje: najmanj 1 leto na primerljivem delovnem mestu
   
Funkcionalna znanja in veščine: vozniški izpit B kategorije 
  osnovno znanje računalništva
  dobra pisna in ustna komunikacija

 

 

3. OSKRBNIK ZAVETIŠČA (M/Ž),

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

Področje dela: AKVARIJ — TERARIJ
  skrb za nego in prehrano živali
  opazovanje vedenja živali
  čiščenje in urejanje bivanjskega prostora živali in okolice Akvarija-terarija
  znanje o živalih in njihovih fizioloških potrebah
  skrb za redno dezinfekcijo in dezinsekcijo prostorov
  vodenje in skrb za evidence in dokumentacijo
  druga dela in naloge v skladu z delokrogom, planom in navodili nadrejenega
   
Zahtevana stopnja izobrazbe: II. stopnja
   
Delovne izkušnje: najmanj 3 leta na primerljivem delovnem mestu
   
Funkcionalna znanja in veščine: vozniški izpit B kategorije 
  osnovno znanje računalništva

 

 

Kandidati se lahko na objavljeno prosto delovno mesto prijavijo do 24.05.2019.

 

 

Za pravočasne bodo štele prijave, prispele na naslov do navedenega dne ali najpozneje tega dne oddane na pošto priporočeno s povratnico. Upoštevane bodo ponudbe s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter kratkim življenjepisom z opisom delovnih izkušenj, in sicer na naslov:

Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor ali preko elektronske pošte na naslov danijela.holcman@snaga-mb.si

 

 

 

 

 

 

 

Opomba:

Prošnje za zaposlitev, prispele na naslov družbe Snaga d. o. o., bodo, v kolikor ne bodo vsebovale izrecnega zapisa/dovoljenja za hranjenje prispele prošnje v evidencah družbe za morebiti nastale potrebe po zaposlitvi, s strani družbe uničene, upoštevaje določila zakona, ki ureja področje varstva osebnih podatkov. Prav tako bodo uničene tudi prošnje, prispele v postopku objave prostih delovnih mest, in sicer po izteku roka za morebitne postopke po izbiri kandidata za zaposlitev.

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.