ZAPOSLITEV V SNAGI

 

Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve d.o.o.

Nasipna ulica 64, 2000 Maribor javno objavlja naslednja prosta delovna mesta:

 

1. NOTRANJI REVIZOR (M/Ž),

za določen čas enega leta (z možnostjo podaljšanja), s polnim delovnim časom

 

Področje dela: načrtovanje, organiziranje in nadziranje del in aktivnosti na področju notranje revizije
  načrtovanje notranjih revizij
  izdelava revizijskih poročil in poročanje
  dajanje priporočil za izboljšanje procesov ter notranjih kontrol
   
Zahtevana stopnja izobrazbe: specializacija po visokošolskih strokovnih programih ali univerzitetno izobraževanje ali magisterij stroke (po «bolonjskih» programih), ekonomske smeri, naziv preizkušeni notranji revizor
   
Delovne izkušnje: 4 leta, s področja notranjega revidiranja ali revidiranja računovodskih izkazov
   
Poskusno delo: 6 mesecev
   
Funkcionalna znanja in veščine: izpit za državnega notranjega revizorja ali preizkušenega državnega notranjega revizorja
  dobro poznavanje predpisov strokovnega delovnega področja
  vozniški izpit B kategorije
  dobro znanje računalništva
  zaželeno aktivno znanje angleščine ali nemščine
  komunikativnost, analitično mišljenje, celovit pregled, timsko delo, kreativnost, samoiniciativnost, urejenost
  dobro pisno in pogovorno izražanje
  poznavanje strokovnih predpisov s področja dela
  poznavanje poslovnih procesov in notranjih kontrol v procesih
   
Ponujamo: urejeno delovno okolje

 

Kandidati se lahko na objavljeno prosto delovno mesto prijavijo do 06.06.2017.

 

 

2. TEHNIČNI SODELAVEC (M/Ž),

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

 

Področje dela: JAVNA NAROČILA
  samostojna priprava ter izvedba postopkov javnih naročil ter dokumentacije v okviru službe javnega naročanja
  administrativno-tehnična podpora v procesu javnega naročanja
  izdelava analiz, poročil
  samostojno izvajanje delovnih opravil v okviru službe
   
Zahtevana stopnja izobrazbe: specializacija po višješolskih programih ali visokošolsko strokovno izobraževanje oz. visokošolsko strokovno ali univerzitetno izobraževanje (po «bolonjskih» programih, diploma prve stopnje), zaželeno pravne usmeritve
   
Delovne izkušnje: vsaj 1 leto s področja javnih naročil, predvsem postopki priprave in vodenja javnih razpisov
   
Poskusno delo: 6 mesecev
   
Funkcionalna znanja in veščine: dobro znanje računalništva
  zaželeno znanje angleškega ali nemškega jezika
  analitične sposobnosti
  natančnost, samoiniciativnost ter visoka stopnja odgovornosti in zanesljivosti
   
Ponujamo: urejeno delovno okolje
  možnost strokovnega izobraževanja

 

Kandidati se lahko na objavljeno prosto delovno mesto prijavijo do 30.05.2017.

 

 

 

 

Za pravočasne bodo štele prijave, prispele na naslov do navedenega dne ali najpozneje tega dne oddane na pošto priporočeno s povratnico. Upoštevane bodo ponudbe s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter kratkim življenjepisom z opisom delovnih izkušenj, in sicer na naslov:

Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor ali preko elektronske pošte na naslov danijela.holcman@snaga-mb.si

 

 

 

Opomba:
Prošnje za zaposlitev, prispele na naslov družbe Snaga d. o. o., bodo, v kolikor ne bodo vsebovale izrecnega zapisa/dovoljenja za hranjenje prispele prošnje v evidencah družbe za morebiti nastale potrebe po zaposlitvi, s strani družbe uničene, upoštevaje določila zakona, ki ureja področje varstva osebnih podatkov. Prav tako bodo uničene tudi prošnje, prispele v postopku objave prostih delovnih mest, in sicer po izteku roka za morebitne postopke po izbiri kandidata za zaposlitev.