PRAVILNIK O JAVNEM NAROČANJU

Ob upoštevanju Zakona o javnem naročanju (ZJN-2-UPB5; UL RS 12/13 in 19/14 v nadaljevanju ZJN-2) in Družbene pogodbe o ustanovitvi družbe Snaga, d. o. o., (notarski odpravek opr. št. SV 131/13, z dne 15.03.2013) je direktor Snage, družbe za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d. o. o., v skladu s svojimi pristojnostmi, dne 29.05.2015, sprejel Pravilnik o javnem naročanju družbe Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d. o. o.

 

Pravilnik o javnem naročanju