Položili smo temeljni kamen sortirnice

Borut Pahor, predsednik republike Slovenije, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor in Cveto Žalik, direktor Snage, so včeraj položili temeljni kamen, s čimer so gradbišče tudi protokolarno predali izvajalcu del, ki zagotavlja, da bo sortirnica mešanih komunalnih odpadkov v Mariboru z enoletnim poskusnim obratovanjem pričela prihodnje leto junija.

 

Direktor Snage, Cveto Žalik, je poudaril, da bila ključna faza predpriprav na pričetek gradnje sortirnice prepoznavanje njenega pomena s strani lokalne skupnosti in odločevalcev v mestu. »Odločili smo se, da upravljanje z odpadki, ki nastanejo v Mariboru in okolici vzamemo v svoje roke. Zahvaljujem se županu, ki je v sortirnici videl točko preboja za razvoj Maribora, in mestnim svetnikom, ki so potrdili zadolževanje našega podjetja in s tem omogočili začetek gradnje,« je povedal Žalik.

 

Župan Mestne občine Maribor, dr. Andrej Fištravec, je izpostavil vodilno vlogo Maribora v krožnem gospodarstvu, ki nam jo priznava tudi Evropa. »Ideja krožnega gospodarstva, ki jo razvijamo v Mariboru, postaja vedno bolj zanimiva za prihajajoče zasebne investitorje. Z začetkom izgradnje sortirnice tudi odgovarjamo vsem tistim, ki govorijo, da Maribor nima vizije razvoja. Prav nasprotno. Na mnogih področjih smo postali vodilno mesto z vizijami razvoja, ki jih v Sloveniji še ni,« je poudaril župan in dodal, da sortirnica prinaša tudi pozitivne finančne in okoljske učinke, saj »se bodo cene ravnanja z odpadki srednjeročno znižale.«

 

Predsednik republike Borut Pahor je pozdravil razvoj Maribora v smeri zelenega in krožnega gospodarstva, ki je odgovor na izzive prihodnosti. Pohvalil je prizadevanja lokalne skupnosti, ki gradi na razvoju urbanega in ohranjanju ruralnega okolja. Dotaknil se je tudi napovedanih okoljskih učinkov naše sortirnice in povedal, da če bodo rezultati zares takšni, da bo za odlaganje ostalo samo 14 % zbranih mešanih komunalnih odpadkov, si bodo druga mesta v Sloveniji pričela po Mariboru jemati zgled.

 

12,5 milijonov evrov vredna sortirnica mešanih komunalnih odpadkov, ki jo na ključ gradi podjetje Kostak d. d. iz Krškega, bo najsodobnejša sortirnica v Sloveniji, ki se razlikuje od klasičnih obstoječih naprav za mehansko-biološko obdelavo odpadkov. Iz mešanih komunalnih odpadkov bo izločala tiste materiale, ki jih je mogoče reciklirati (predelati) in jih uporabiti kot sekundarne surovine. Zaradi dovršene tehnologije, ki bo nameščena v sortirnici, bo čistost izhodnih frakcij visoka; samo čiste frakcije pa na trgu sekundarnih surovin dosegajo dobre prodajne cene. Snaga bo investicijo financirala deloma z lastnimi sredstvi (2,5 milijona evrov), levji delež pa s kreditom. Do konca tedna bosta podpisani obe kreditni pogodbi, z Novo KBM in Sparkasse. Vsaka od bank Snagi za obdobje desetih let posoja 5 milijonov evrov.

 

S pričetkom obratovanja sortirnice Snaga ne bo več zgolj zbiratelj odpadkov, ampak postajamo tudi pomemben obdelovalec mešanih komunalnih odpadkov. Danes nas predaja 1 tone mešanih komunalnih odpadkov prevzemniku stane 124 €, z lastno sortirnico pa nam bo ta cena padla na 95 €. Ker bo sortirnica izločala materiale, ki bodo uporabni kot sekundarne surovine, bo za odlaganje ostala manjša količina odpadkov kot danes, torej se bo znižal tudi strošek, ki ga plačujemo za odlaganje. Kljub temu da bo zbiranje odpadkov, kot najdražji proces v ravnanju z odpadki, ostalo nespremenjeno, se bodo učinki sortirnice na obdelavo in odlaganje odpadkov srednjeročno poznali v nižjih zneskih na položnicah uporabnikov, v katerih Snaga izvaja vse tri gospodarske javne službe – zbiranje, obdelavo in odstranjevanje.

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.