Tel: (02) 620-58-00 ali (041) 325 269 (CENTRALA) 

Tel: (02) 620-58-75 (info pisarna)

Fax: (02) 620-58-10 

Informacijska pisarna

Snaga ima v okviru svojega delovanja organizirano informacijsko pisarno. Zaposleni v informacijski pisarni podajajo potrebne informacije občanom, sprejemajo spremembe pri uporabnikih, ugovore in pritožbe tehnično operativne narave, ...


Uporabniki so dolžni prijaviti izvajalcu vsako spremembo naslova ali sedeža, vrsto in število posod, poškodbe posod, spremembo plačnika stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki ter vse druge okoliščine, ki bi lahko vplivale na izvajanje ravnanja s komunalnimi odpadki ali obračun stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki. Prijavo je potrebno podati v pisni obliki, najkasneje v roku 14 dni od nastale spremembe.

 

Pritožba oz. reklamacija v pisni obliki je lahko poslana po pošti, po elektronski pošti na naslov info[@]snaga-mb.si, po telefaksu na številko (02) 620 58 12, preko spletnega obrazca ali podana ustno na reklamacijski zapisnik, na sedežu podjetja, v času uradnih ur.

Vključitev v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki

Uporabniki, kot imetniki odpadkov, so se dolžni prijaviti izvajalcu na organiziran sistem ravnanja z odpadki z dnem, ko stalno, začasno ali občasno povzročajo komunalne odpadke.

 

Ob prijavi uporabniki izpolnijo in podpišejo prijavo o vključitvi v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki. Prav tako je potrebna odjava odvoza na redni odvoz komunalnih odpadkov v primeru selitve, smrti, in podobnih razlogov, saj le na ta način lahko prenehamo z obračunavanjem storitev odvoza.

Uradne ure informacijske pisarne

ponedeljek

08.00 - 12.00 (telefonske informacije do 14.00 ure)

torek

08.00 - 16.00 

sreda

08.00 - 12.00 (telefonske informacije do 14.00 ure)

četrtek

08.00 - 16.00 

petek

08.00 - 12.00 (telefonske informacije do 14.00 ure)

sobota

zaprto

 

Čas malice od 9.30 do 10.00 ure.

 

Kontakt:
Tel: (02) 620 58 75 

Ločeno zbiranje odpadkov
Snaga Maribor Mariborske tržnice Zavetišče za živali Maribor

© Snaga d.o.o. 2013 - Zasebnost