OSEBNA IZKAZNICA

 

Polni naziv družbe: SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d. o. o.
   
Skrajšani naziv družbe: SNAGA, d. o. o.
   
Naslov in sedež: Nasipna ulica 64, SI-2000 Maribor
   
Telefon: +386 (0)2 620 58 00
   
Gsm: +386 (0)41 325 269
   
Faks: +386 (0)2 620 58 10
   
E-mail: info@snaga-mb.si
   
Davčna številka: 22223576
   
ID za DDV: SI22223576
   
Matična številka: 5067855
   
Standardna klasifikacija: 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
   
Prejeti certifikati: ISO 9001/2008, ISO 14001/2004, Družini prijazno podjetje
   
Transakcijski račun: SI56 0451 5000 0175 787, odprt pri Novi KBM, d.d.
  SI56 3400 0101 6667 355, odprt pri Banka Sparkasse, d.d.
   
Direktor: Cveto ŽALIK
   
Osnovni kapital:  3.990.202,33 €
   
Vpis v register: Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod
  vložno številko 1/00078/00 kot družba z omejeno odgovornostjo.