Kako količina odpadkov vpliva na ceno na položnici?

Odpadki imajo svojo ceno, ki je sestavljena zelo kompleksno. Poenostavljeno pa lahko rečemo naslednje:

Preko črne posode, v kateri zbiramo mešane komunalne odpadke, plačamo vse odpadke, ki jih ustvarimo (kosovne, embalažo, papir, steklo, nevarne odpadke, ki jih predajamo v pomično zbiralnico, predaja odpadkov na zbirne centre). Zato je črna posoda ključ, kako pridemo do cene. Oziroma bolje rečeno, volumen črne posode je ključ. Enkrat na leto naredimo prerez stroškov, ki jih imamo s predajo odpadkov, z njihovo obdelavo in odstranjevanjem, in prihodkov, ki jih ustvarimo (plačilo naših storitev prek položnic, prodaja nekaterih ločeno zbranih frakcij na trgu sekundarnih surovin). Na tak način pridemo do cene €/kg, ki jo mora potrditi občinski ali mestni svet.

 

 

Ampak tukaj se zgodba še ne zaključi. Na končno ceno, ki jo plačate s položnico, vpliva tudi frekvenca odvoza (torej, kako pogosto vam v mesecu izpraznimo črno posodo) in skupen obračunski volumen v posamezni občini (oziroma volumen vseh črnih posod v posamezni občini). In prav pri slednjem najpomembnejšo vlogo igrajo količine zbranih komunalnih odpadkov.

 

Na ceno torej vplivajo tudi količine zbranih komunalnih odpadkov v vaši občini in skupen volumen vseh posod za mešane komunalne odpadke (črna posoda) v vaši občini. Ker se obračun storitve za vse komunalne odpadke izvaja preko volumna črne posode, je torej vse zbrane komunalne odpadke potrebno »prenesti« na volumen vseh črnih posod v posamezni občini. Količina komunalnih odpadkov se sicer ne spreminja bistveno, spreminja pa se število in posledično tudi volumen črnih posod. Manjše kot so posode, dražje so. In zato je količina odpadkov pomemben dejavnik pri končni ceni, ki jo plačate s položnico.

 

 

Enkrat na leto delamo obračune, ko količino vseh zbranih komunalnih odpadkov preračunamo na aktualni volumen vseh črnih posod v vaši občini. Tako nam nalaga zakonodaja in tako je strošek ravnanja z odpadki tudi bolj pravično porazdeljen med vas, uporabnike.

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.