SPOROČILA ZA JAVNOST

Naša odločitev – podpiramo lokalno! (473 KB)

17. marec 2016 — S ciljem potrošnikom ponuditi čim več informacij o izvoru hrane, ki jo na vseh mariborskih tržnicah ponujajo prodajalci, smo se pridružili projektu Mariborske razvojne agencije, ki je v letu 2014 začela vzpostavljati prehransko platformo za samooskrbo Podravja, v katero je pristopila tudi Mestna občina Maribor. Z oblikovanjem slogana Naša odločitev – podpiramo domače! Samooskrba Podravje želijo pokazati, kako pomembna je domača pridelava sadja, zelenjave in druge hrane za ohranitev in razvoj kmetij, nova delovna mesta in zaupanje v domače pridelovalce.

 

O pomlajevanju grmovnic in živih mej (472 KB)

15. marec 2016 — V Snagi smo strokovnjaki na področju urejanja okolice, saj na podlagi 15-letne koncesije za vzdrževanje in urejanje zelenih in utrjenih površin skrbimo tudi za vse parke v mestu. Urejamo nasade, kosimo travo, grabljamo listje, vsako leto pa se lotimo tudi obrezovanja grmovnic in njihovega pomlajevanja.

 

Študentje so iskali način ločenega zbiranja odpadnih plenic iz gospodinjstev (476 KB)

11. marec 2016 — Letos smo se z izzivom, ki smo ga postavili pred študente, aktivno udeležili inženirskega tekmovanja EBEC Maribor, ki je v sredo in četrtek potekalo na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru. Pripravili smo izhodišča za študijo primera, ki nam bo pomagala pri iskanju rešitev, kako v bodoče zbirati odpadne plenice v gospodinjstvih.

 

V Snagi hišnih preiskav ni bilo (470 KB)

8. marec 2016 — Obveščamo vas, da sta nas na sedežu našega podjetja danes ob 8. uri obiskala kriminalista, ki sta opravila kratek razgovor z vodstvom podjetja in po 20 minutah podjetje tudi zapustila. Na podlagi Odredbe v kazensko-preiskovalni zadevi, na podlagi katere sta opravila obisk v našem podjetju, sta od nas zahtevala pripravo specificirane dokumentacije. Strokovne službe Snage dokumentacijo zbirajo, organom pregona pa jo bomo predali do konca delovnega dneva.

Zbirni centri obratujejo po letnih urnikih (472 KB)

3. marec 2016 — Vsi zbirni centri, s katerimi upravljamo v Snagi, so pričeli v torek obratovati po letnem delovnem času. Za mariborske zbirne centre, ki se nahajajo na Plinarniški, Lahovi in Streliški cesti, to pomeni od ponedeljka do sobote med 7. in 19. uro, v nedeljo pa je občanom na voljo zbirni center Lahova, ki obratuje od 8. do 12. ure. Letni delovni čas zbirnih centrov v primestnih občinah, v katerih izvajamo gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki, je objavljen na naši spletni strani.

 

Storitve Snage na kulturni praznik (471 KB)

4. februar 2016 — Zaradi prihajajočega kulturnega praznika, ki ga obeležujemo 8. februarja, se spreminjajo urniki opravljanja naših storitev. Strankam, ki imajo odvoz sicer planiran ob ponedeljkih, bomo odpadke odpeljali že v soboto, 6. februarja, zato jih vljudno prosimo, da posode nastavijo na prevzemno mesto v soboto do 6. ure zjutraj.

 

Projekt identifikacije uspešen, ugotovljene anomalije se odpravljajo (473 KB)

1. februar 2016 — V Snagi smo v sredini septembra lani pričeli s projektom identifikacije posod, ki jo je za nas opravljal na javnem razpisu izbran izvajalec Eko Lux. Projekt, katerega namen je zagotavljanje ažurnih evidenc posod na terenu kot tudi njihovih uporabnikov, kar so izhodišča  za optimizacijo naših delovnih procesov, je potekal po načrtu, nekoliko ga je podaljšalo le slabo vreme v začetku decembra. Tudi z rezultati, ki smo jih dobili, smo zadovoljni. V Mariboru smo tako označili kar 97% vseh posod za mešane in biološke odpadke, v Miklavžu, Rušah in Kungoti 99%, v Pesnici, Lovrencu na Pohorju, Selnici ob Dravi in Staršah pa so označene prav vse posode.

 

Pomembno je pogledati aktualne koledarje odvozov (473 KB)

6. januar 2016 — S prehodom v novo leto smo v Snagi, kot smo opozarjali že ves december, spremenili nekatere terene odvoza odpadkov, kar pomeni, da so se za stranke spremenili dnevi odvozov odpadkov. Zato je še toliko pomembneje, da stranka pogleda koledar odvozov odpadkov za leto 2016, saj koledarji zajemajo vse spremembe. Od začetka tedna se namreč soočamo s številnimi neutemeljenimi reklamacijami, da naše ekipe niso odpeljale odpadkov, po preverjanju pa ugotovimo, da stranka ni upoštevala novega koledarja odvozov odpadkov.

 

Z novim letom bomo v zunaj mestnih občinah mešane odpadke odvažali vsake 4 tedne (474 KB)

16. december 2015 — V prihajajočem letu se v Sloveniji spreminjajo razmere pri obdelavi in dokončni oskrbi mešanih komunalnih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov. Obe storitvi se bosta zaradi strožje zakonodaje podražili. Dokler v Snagi ne bomo zgradili in zagnali lastne naprave za predobdelavo odpadkov, kar se bo zgodilo konec leta 2016, za storitve obdelave in dokončne oskrbe odpadkov iščemo ponudbe na trgu in med ponudniki z javnim razpisom izberemo najugodnejšega. Strošek obdelave in dokončne oskrbe je seveda zajet tudi v znesku, ki ga naše stranke mesečno poravnajo s položnico, saj sta oba procesa pomemben del celotnega kroga ravnanja z odpadki. Višji stroški predaje mešanih komunalnih in bioloških odpadkov posledično pomenijo tudi višje cene, ki jih plačujejo uporabniki storitev ravnanja z odpadki.

 

Mariborsko zavetišče ostaja varno zavetje za zapuščene živali (474 KB)

10. december 2015 — V Snagi, kjer izvajamo obvezno gospodarsko javno službo oskrbe zapuščenih živali, cenimo prizadevanja Mestne občine Maribor in njenega pristojnega Urada za gospodarstvo, ki se skupaj z nami trudita izboljšati poslovanje zavetišča in sta v preteklih tednih vložila sredstva v pleskanje in manjšo prenovo zadnje, četrte smreke mariborskega zavetišča. S to prenovo so nastali prvi osnovni pogoji za zagon druge dejavnosti, kot priložnosti za dodaten vir dohodka za zavetišče.

 

Število blokov, kjer zbirajo odpadna jedilna olja, se povečuje (472 KB)

27. november 2015 — Evropski teden zmanjševanja količin odpadkov se bliža koncu. V Snagi smo ga letos namenili poudarjanju pomena ponovne uporabe materialov in nevarnim odpadkom. V sodelovanju z Medobčinskim uradom za varstvo okolja in ohranjanje narave smo opozorili na pomembnost pravilne predaje odpadnih zdravil, ki prepogosto zaidejo med mešane komunalne odpadke ali celo v odtok. Nepravilno ravnanje z nevarnimi odpadki lahko povzroči onesnaženje pitne vode, česar se še premalo zavedamo.

 

V sredo in četrtek brezplačna predaja odpadnih zdravil (472 KB)

23. november 2015 — Snaga se je v evropskem tednu zmanjševanja količin odpadkov, ki poteka med 21. in 29. novembrom, priključila projektu Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave Mestne občine Maribor Kam gredo naša zdravila. Občane Maribora in širše okolice ozaveščajo o pomenu pravilnega zbiranja in odstranjevanja odpadnih zdravil.

 

39 eko tort je pokazalo pomembnost ponovne uporabe (472 KB)

20. november 2015 — Snaga je v letošnjem šolskem letu pripravila nabor natečajev, ki so namenjeni vrtcem, osnovnim in srednjim šolam, vsi pa sledijo cilju mlade usmeriti v razmišljanje o odgovornem ravnanju z odpadki. V vrtcih so otroci oblikovali in ustvarjali eko torte iz odpadnih materialov, postavili pa smo jih pred izziv, da pripravijo takšne torte, ki bodo tudi na videz okusne in slastne. Na natečaj se je prijavilo 39 vrtcev oziroma njihovih enot iz vseh občin, kjer Snaga opravlja gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki.

 

13 ljudi dobilo delo zaradi povečanega obsega izvajanja dejavnosti (472 KB)

5. november 2015 — V Snagi je včeraj na novo delo dobilo 12 ljudi, ki bodo utečeni ekipi pomagali čistiti zbirni center za begunce v Šentilju. Kot je že znano, od nedelje, 18. oktobra, ko je bila Slovenija soočena z drugih begunskim valom, opravljamo storitve čiščenja, 24 ur dnevno pa zagotavljamo 22-člansko ekipo, ki v zbirnem centru vzdržuje higienske razmere.

 

Snaga pomaga čistiti v begunskem centru Šentilj (471 KB)

20. oktober 2015 — Po naročilu Civilne zaščite Republike Slovenije smo v Snagi v nedeljo pristopili k čiščenju prostorov begunskega centra v Šentilju. V prvi vrsti smo zadolženi za vzdrževanje čistoče v jedilnih in spalnih prostorih, po svojih najboljših močeh pa se trudimo vzdrževati čistočo tudi na zunanjih površinah begunskega centra.

 

Maribor bo dobil 50 novih delovnih mest (470 KB)

16. oktober 2015 — Včeraj je bila med podjetjema Palfinger in Snaga podpisana pogodba, na podlagi katere lahko Palfinger sedaj pravočasno prične z investicijo gradnje lakirnice na zemljišču na Teznem.

 

Novo vodstvo za stabilen razvoj in varne zaposlitve (471 KB)

14. oktober 2015 — Z včerajšnjim dnem je vodenje našega podjetja prevzel Cveto Žalik, ki mu je nadzorni svet na ponedeljkovi redni seji podelil mandat za obdobje enega leta. Direktor se bo v naslednjih dneh podrobno seznanil s poslovanjem podjetja, potekala pa bo tudi predaja poslov.

 

V polovici občin posode že označene (476 KB)

25. september 2015 — V sredini septembra smo v Snagi pričeli označevati posode, v katerih naši uporabniki zbirajo mešane komunalne in biološke odpadke. Namen označevanja z elektronsko identifikacijo je popolnejše obvladovanje procesa obvezne gospodarske javne službe zbiranja in odvoza odpadkov.

 

V sodelovanju z medobčinskim inšpektoratom izvedli poostren nadzor nad ločevanjem odpadkov (472 KB)

17. september 2015 — Včeraj so terenski delavci našega podjetja v sodelovanju s štirimi inšpektorji medobčinskega inšpektorata izvedli poostren nadzor nad ločevanjem odpadkov v gospodinjstvih. Nadzor smo opravili na treh lokacijah –na Panonski ulici na Teznem in na Gosposvetski cesti v centru mesta.

 

Označevanje posod za bolj pravično obračunavanje ravnanja z odpadki (476 KB)

11. september 2015 — V sredini septembra bomo v Snagi pričeli s projektom označevanja posod, v katerih naši uporabniki zbirajo mešane komunalne odpadke in biološke odpadke. Tako bodo od 14. septembra na terenu ekipe, ki bodo na posode nameščale čipe in nalepke, na katerih bo zapisana identifikacijska številka posode, naslov, na katerem je posoda prijavljena oziroma odjemno mesto, kot ga imenujemo v strokovnem jeziku in QR koda s koledarjem odvozov za to lokacijo.

 

Pričenjamo z jesensko akcijo zbiranja nevarnih odpadkov (476 KB)

11. september 2015 — V ponedeljek, 14. septembra, bomo na pot po mestnih četrteh in krajevnih skupnostih Mestne občine Maribor poslali našo pomično zbiralnico nevarnih odpadkov. Vanjo lahko vsi, ki so vključeni v sistem ravnanja z odpadki, predajo nevarne odpadke, ki nastajajo v gospodinjstvih – baterije, zdravila, topila, barve, odpadna olja, kozmetiko s pretečenim rokom uporabe in podobno. Tovrstno akcijo izvedemo dvakrat letno, za naše uporabnike pa je predaja nevarnih odpadkov v pomično zbiralnico brezplačna.

 

Podaljšujemo obratovalni čas tržnic Tabor in Kidričev trg (476 KB)

9. september 2015 — Na pobudo prodajalk in prodajalcev na tržnicah Tabor in Kidričev trg smo se odločili, da do nadaljnjega podaljšamo obratovalni čas, saj je bilo letošnje poletje, kljub visokim temperaturam, s pridelki radodarno, kar je mogoče videti tudi na posameznih prodajnih mizah. Prav tako se s podaljšanim obratovalnim časom prilagajamo spremenjenim nakupnim navadam potrošnikov in jim omogočamo nakup tudi v popoldanskem času.

 

Z odpadnim jedilnim oljem do nižjega zneska na položnici (476 KB)

8. september 2015 — V Snagi si nenehno prizadevamo, da bi naše uporabnike ozaveščali o pravilnem ravnanju s posameznimi vrstami odpadkov, hkrati pa se soočamo s slabim ločevanjem predvsem v večstanovanjskih stavbah oz. blokih. Prvi v Sloveniji smo se lotili organiziranega zbiranja odpadnih jedilnih olj iz gospodinjstev, in sicer prav pri tistih, ki najslabše ločujejo – pri blokih. Na testnem območju 40 večstanovanjskih stavb smo po smetarnikih razdelili posode, v katerih stanovalci zbirajo odpadno jedilno olje.

 

Označevanje posod za bolj pravično obračunavanje ravnanja z odpadki (479 KB)

7. september 2015 — V sredini septembra bomo v Snagi pričeli s projektom označevanja posod, v katerih naši uporabniki zbirajo mešane komunalne odpadke in biološke odpadke. Tako bodo od 14. septembra na terenu ekipe, ki bodo na posode nameščale čipe in nalepke, na katerih bo zapisana identifikacijska številka posode, naslov, na katerem je posoda prijavljena oziroma odjemno mesto, kot ga imenujemo v strokovnem jeziku in QR koda s koledarjem odvozov za to lokacijo. Čipiranje in opremljanje posod z nalepkami bodo izvajali zaposleni izvajalca Eko Lux, ki je bil izbran na javnem razpisu, saj je projekt vreden 80 tisoč evrov, investicija pa nam bo povrnjena v enem letu.

 

Snaga v sodelovanju z Medobčinskim inšpektoratom v poostren nadzor (476 KB)

2. september 2015 — Ker se v zadnjih treh mesecih soočamo s povečanim številom onesnaženih ekoloških otokov, smo se odločili, da bomo v sodelovanju s pristojnim Medobčinskim inšpektoratom izvajali poostren nadzor nad zbiranjem odpadkov v gospodinjstvih, spremljali pa bomo tudi zbiranje odpadkov, ki nastajajo v delovnih procesih.

 

Če temperature presežejo 30 stopinj Celzija, sprehajanja ne bo (35 KB)

17. julij 2015 — Vremenoslovci nam za prihodnje dni ponovno napovedujejo ekstremno visoke temperature, ki pomenijo dodatno obremenitev tudi za živali. Zato smo se v Zavetišču za živali odločili, da v primeru, da dnevne temperature presežejo 30 stopinj Celzija, odpovemo dnevne sprehode. Sprehajanje v času največje vročine pomeni za psa velik napor, izključeni pa niso niti pojavi bolezenskih znakov, predvsem pri starejših psih.

 

 

Usklajujemo način obračunavanja sistema ravnanja z odpadki (477 KB)

26. junij 2015 — Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/12 in 109/12) usklajujemo način obračunavanja naših storitev, ki bo nazorno prikazan na naslednji položnici, ki jo bodo prejeli naši uporabniki.

 

Storitve Snage na praznični dan, dan državnosti (471 KB)

23. junij 2015 — Strankam, ki jim odpadke vozimo ob četrtkih, bomo namesto na praznični dan, v četrtek, 25. junija, odpadke odpeljali v soboto, 27. junija. Posode morajo biti nastavljene na prevzemnem mestu najkasneje do 6. ure zjutraj.

 

S skupnimi močmi Za lepše Radvanje (474 KB)

18. junij 2015 — V Snagi že dalj časa opozarjamo na problematiko onesnaženih zbiralnic oz. ekoloških otokov v Mestni občini Maribor in poudarjamo, da smo brez pomoči občanov tudi mi bolj ali manj nemočni, saj lahko le čistimo onesnažene lokacije, kar povišuje stroške ravnanja z odpadki.

 

Povprečen Slovenec na leto zavrže 10 kg še uporabnih stvari (476 KB)

12. junij — Snaga se danes priključuje vseslovenski akciji komunalnih podjetij, v kateri bomo na enostaven način prikazali, da še zmeraj preveč uporabnih predmetov in stvari konča med odpadki. Na Trgu svobode bomo med 9. In 12. uro postavili mobilno dnevno sobo, opremljeno z 10 kilogrami uporabnih predmetov, ki vsako leto končajo med odpadki. Cilj prikaza je prebivalce spodbuditi k razmisleku o lastnih nakupovalnih navadah, našemu (napačnemu) odnosu do stvari in virov ter jih spodbuditi k odgovornejši, bolj kritični ter trajnostno naravnani potrošnji.

 

Onesnaženi ekološki otoki stanejo vse nas (475 KB)

9. junij — V Snagi v zadnjih mesecih opažamo in prek različnih kanalov opozarjamo na porast onesnaženih ekoloških otokov oz. zbiralnic v Mestni občini Maribor. Na ekoloških otokih ločeno zbiramo odpadni papir, drobno embalažo in odpadno steklo. Žal pa na njih vse pogosteje najdemo tudi ostale mešane komunalne odpadke, celo kosovne in gradbene odpadke ter odpadno električno in elektronsko opremo. Te odpadke sprejemamo v zbirnih centrih, večino brezplačno.  

 

Snaga bolnišnični šoli podarila tablični in prenosni računalnik (473 KB)

25. maj 2015 — V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor izvajajo tudi bolnišnično šolo, ki je namenjena osnovnošolcem, ki so dlje časa hospitalizirani. V bolnišnični šoli poučuje osem učiteljic in ena defektologinja, njihovo delo pa je usmerjeno v nudenje strokovne pomoči otrokom in mladostnikom, hospitaliziranim na Kliničnem oddelku za pediatrijo. Ker so v učni proces vključeni otroci z različnimi tipi poškodb, je potreba po računalniški opremi precej velika, sredstva za njeno nabavo pa seveda omejena.

 

Dan odprtih vrat v zavetišču (37 KB)

13. maj 2015 — V petek, 15. in v soboto, 16. maja, bo v Zavetišču za živali Maribor potekal dan odprtih vrat. Med 9. in 15. uro bo osebje zavetišča na voljo za različna vprašanja in svetovanje, seveda pa si boste ves čas lahko bodisi ogledali ali posvojili kosmatince, ki svoj prehodni dom najdejo pri nas

 

Odgovorno do vseh živali v okolju (472 KB)

30. april 2015 — Bliža se čas, ko bodo številne prostoživeče živali kotile mladiče, zato v Snagi, kjer skrbimo za zapuščene in izgubljene pse in mačke, pozimi pa krmimo tudi prostoživeče ptice, opozarjamo, da moramo kot skupnost poskrbeti tudi za njihovo varnost. Ob nabrežju Drave so si labodi že uredili svoja gnezda in pričakujejo naraščaj.

 

Storitve Snage na praznične dneve, prvomajski prazniki (472 KB)

22. april 2015 — Strankam, ki jim odpadke vozimo ob ponedeljkih, bomo namesto na praznični dan, v ponedeljek, 27. aprila, odpadke odpeljali v soboto, 25. aprila. V petek, 1. maja, bomo prosti, zato bomo strankam, ki imajo običajno odvoz ob petkih, posode izpraznili v soboto, 2. maja. Posode je treba na prevzemno mesto nastaviti najkasneje do 6. ure zjutraj.

 

Storitve Snage na praznični dan, velikonočni ponedeljek (471 KB)

2. april 2015 — Strankam, ki jim odpadke vozimo ob ponedeljkih, bomo namesto na praznični dan, v ponedeljek, 6. aprila, odpadke odpeljali v soboto, 4. aprila. Posode je treba na prevzemno mesto nastaviti najkasneje do 6. ure zjutraj.

 

Za Snago uspešno, pred njo prelomno leto (476 KB)

31. marec 2015 — Na današnji novinarski konferenci smo predstavili poslovanje podjetja v letu 2014 in načrte za razvoj v letu 2015. Poslovno leto 2014 v Snagi zaključujemo z nekoliko nižjim dobičkom kot leto prej. Ustvarili smo za 15.892.000,00 € prihodkov, beležimo pa 235 tisoč evrov dobička.

 

Obvestilo — prometna nesreča (471 KB)

11. marec 2015 — Včeraj zjutraj se je na Studencih v Mariboru zgodila prometna nesreča, v katero sta bila vpletena mladoletni kolesar in naše smetarsko vozilo. V nesreči je bil kolesar težje poškodovan in se trenutno zdravi v mariborskem kliničnem centru. V Snagi prometno nesrečo obžalujemo in upamo, da si bo kolesar povsem opomogel.

 

Zbirni centri od ponedeljka po letnem delovnem času (471 KB)

27. februar 2015 — Od ponedeljka, 2. marca, prehajamo na letni obratovalni čas vseh treh zbirnih centrov v Mariboru. Zbirni centri na Lahovi ulici, Streliški cesti in Plinarniški ulici bodo odprti od ponedeljka do sobote med 7. in 19. uro, ob nedeljah pa bo odprt zbirni center na Lahovi ulici, in sicer med 8. in 12. uro.

 

Mestna blagajna ostaja do konca tedna zaprta (471 KB)

24. februar 2015 — Po drzni tatvini, ki se je zgodila včeraj zgodaj popoldne na Mestni blagajni, na Koroški cesti 10 v Mariboru, ostaja Mestna blagajna do konca tedna zaprta. Zaradi interesa preiskave podrobnosti o včerajšnjem dogodku ne moremo objaviti, veseli pa smo, da so vse tri zaposlene, ki so bile v času tatvine na kraju dogodka, ostale nepoškodovane in se počutijo dobro.

 

Mestna blagajna bo jutri zaprta (471 KB)

23. februar 2015 — Mestna blagajna, ki ima svoje prostore na Koroški cesti 10 v Mariboru, bo zaradi ropa, ki se je zgodil danes zgodaj popoldan, jutri ostala zaprta. Vse stranke tako obveščamo, da lahko plačilo položnic opravijo znova v sredo, 25. februarja 2015, ko bo Mestna blagajna odprta po običajnem delovnem času, torej med 8. in 11. uro ter med 11:30 in 17. uro. Na Mestni blagajni sicer omogočamo plačilo položnic javnih in določenih drugih podjetij brez zaračunavanja provizije.

 

Z opozorili do bolj vestnega ločevanja in pravičnejšega obračunavanja (49 KB)

4. februar 2015 — Na nepravilno ločevanje odpadkov in prepolne posode za odpadke naši zaposleni od ponedeljka v občinah, kjer Snaga izvaja javno gospodarsko službo ravnanja z odpadki, opozarjajo z nameščanjem obvestil, takšne posode pa ostanejo tudi neizpraznjene. V zadnjem času je namreč v porastu nastavljanje vrečk ob posodah za mešane komunalne odpadke, opažamo pa tudi, da so nekatere posode tako polne, da jim je nemogoče zapreti pokrove, kar privablja prostoživeče živali, ki nato odpadke raznosijo po okolici, odpadki pa so privlačni tudi za insekte, ki prenašajo očem nevidne, vendar toliko bolj nevarne mikroorganizme.

 

Na terenu večina plužnih enot (47 KB)

30. januar 2015 — Od jutranjih ur, ko je v Mariboru pričelo snežiti, imamo na terenu 7 traktorjev s plugom in posipalcem, 1 poltovorno vozilo s posipalcem in 4 poltovorna vozila, ki čistijo sneg na težje dostopnih terenih in stopnicah. Snaga je zadolžena za pluženje in posipavanje pločnikov na celotnem levem bregu Drave, na desnem bregu pa za Trg revolucije in del Studenc (Valvazorjeva, Ruška in Sokolska cesta). V zimski službi trenutno dela 20 ljudi, glede na intenzivnost sneženja pa bomo zimsko službo izvajali v treh izmenah.

 

Cvetlična tržnica ostaja na Cesti XIV. divizije (46 KB)

21. januar 2015 — Najemnike cvetlične tržnice na Cesti XIV. divizije v Mariboru smo danes obvestili, da smo kot upravljalec tržnične dejavnosti v Mariboru sprejeli predlog lastnika zemljišča, podjetja Florina, o višini najemnine za nepremičnino, kjer se ob pobreškem pokopališču izvaja cvetlična tržnica in s tem omogočili izvajanje tržnične dejavnosti na tej lokaciji v enakem obsegu kot doslej.

 

Nič ni brezplačno, a pri nas so cene enake že devet let (49 KB)

9. januar 2015 — Prav je, da smo nagrajeni za vestno opravljeno delo. To je storila tudi ljubljanska Snaga, ko je svoje uporabnike za vestno ločevanje nagradila z brezplačnim odvozom odpadkov v mesecu decembru. V Mariboru naše uporabnike nagrajujemo sproti. Dejstvo je, da v primerjavi z ljubljansko ceno naši uporabniki na letnem nivoju prihranijo dobrih 30 evrov, kar ustreza več kot enemu mesečnemu dobropisu.

 

Mala tržnica obratuje nemoteno (44 KB)

27. december 2014 — Včeraj pozno popoldan je zagorelo v skladišču trgovine, ki obratuje v sklopu tržnice na Dominkuševi ulici v Mariboru oz. na mali tržnici. Zaradi hitre intervencije gasilcev se požar ni razširil, zato je škoda omejena na skladišče trgovine. Vzrok požara še ni znan, tudi škoda še ni ocenjena.

 

Naše storitve v prazničnih dneh (48 KB)

22. december 2014 — V četrtek, 25.12., ko praznujemo božič in je dela prost dan, poteka odvoz odpadkov po spremenjenem urniku. Naši zaposleni vas bodo obiskali v soboto, 27.12., zato prosimo, da posode do 6. ure zjutraj nastavite na odjemno mesto.

 

Ena igrača lahko osreči več otrok (46 KB)

15. december 2014 — Ponovna uporaba je v evropski hierarhiji ravnanja z odpadki na visokem drugem mestu, takoj za preprečevanjem nastajanja odpadkov. Zato smo se v Snagi odločili, da letošnji december ponovno uporabljamo igrače in s tem pomagamo do nasmehov tistih, ki si nove igrače težko privoščijo.

 

Za odpadni papir uvajamo evropsko sprejeto modro barvo (49 KB)

27. november 2014-Ob evropskem tednu zmanjševanja količin odpadkov v Snagi opozarjamo na pomen ponovne uporabe in ločenega zbiranja odpadkov. V letošnjem letu naše mesto Maribor praznuje častitljivi jubilej, 850-obletnico prve omembe v uradnih listinah. Zato v tem tednu v podjetju Snaga dajemo svoj doprinos k temu častitljivemu jubileju, v povezavi z uvajanjem evropskega standarda pri zbiranju odpadnega papirja.

 

Ozelenitev, ki je in bo navduševala obiskovalce in mimoidoče (137 KB)

25. november 2014-Danes smo na javnem stranišču Bobi na Partizanski cesti ob Frančiškanski cerkvi odprli ozelenel prostor, ki bo do 31. januarja 2015 razveseljeval obiskovalce. Tako smo javnemu stranišču dali novo namembnost, in sicer iz materialov, ki bi sicer svoje mesto našli med odpadki. Snaga se je projekta lotila v sodelovanju z Osnovno šolo Poljčane, razstavo pa smo odprli v evropskem tednu zmanjševanja količin odpadkov.

 

Ozelenili bomo javno stranišče in ga spremenili tudi v razstavni prostor (46 KB)

24. november 2014-Od 22. do 30. novembra poteka evropski teden zmanjševanja količin odpadkov, ki smo se ga v Snagi odločili izkoristiti za to, da predstavimo, kako enostavno lahko materiale, ki bi sicer postali odpadki, ponovno uporabimo. S tem ciljem smo povezali zavezo, ki smo jo z Osnovno šolo Poljčane sklenili na 2. konferenci za razvoj kadrov, ki je septembra potekala v Laškem – skupaj bomo ozelenili eno javno stranišče v Mariboru. K sodelovanju smo povabili tudi vrtec Fram, kjer je 24 otrok ustvarjalo, barvalo in risalo skoraj ves mesec.

 

Hvala, ker ste nam z vestnim ločevanjem podarili nasmeh (48 KB)

18. november 2014-Naši zaposleni, ki na terenu odvažajo biološke odpadke, bodo od danes naprej strankam, ki vestno ločujejo odpadke, kar je razvidno iz vsebine posod, pustili sporočilce, v katerem se jim bodo zahvalili za pravilno ločevanje. Na tak način želimo poudariti, da je ločevanje odpadkov v prvi vrsti pomembno predvsem zaradi virov in energije, ki jih potrošimo za obdelavo, predelavo, reciklažo in odstranjevanje odpadkov. Viri so naravna danost in kot takšni omejeni. V kolikor ne bomo pravočasno o odpadkih razmišljali širše, bo prepozno in generacije, ki prihajajo za nami, ne bodo imele možnosti spoznati tako zelenega in čistega okolja, ki nas obdaja trenutno.

 

Prenovljena spletna stran in nova mobilna aplikacija za enostavnejši dostop do informacij (2 MB)

4. november 2014-Danes sta na spletnem naslovu www.snaga-mb.si zaživeli prenovljena spletna stran, znotraj nje pa tudi mobilna aplikacija za pametne telefone. Našim uporabnikom bosta poenostavili dostop do informacij, ki jih najpogosteje iščejo, hkrati pa omogočili, da bo poslovanje z našim podjetjem za uporabnike hitrejše in vse bolj elektronsko podprto, ponudili pa jim bosta tudi dodatne nasvete za izboljšanje ravnanja z odpadki. Raziskava, ki jo je Snaga nedavno izvedla med gospodinjstvi in poslovnimi uporabniki, je namreč pokazala, da si uporabniki želijo elektronskega poslovanja, do informacij pa želi vsak tretji dostopati prek spletne strani in drugih sodobnih komunikacijskih orodij.

 

Odvoz odpadkov, delovni čas tržnic in zbirnih centrov ter sprehajanje psov v zavetišču na praznična dneva, 31. oktobra in 1. novembra (48KB)

29. oktober 2014 — V petek, 31. oktobra, ko praznujemo državni praznik in je dela prost dan, bo odvoz odpadkov potekal po urniku. To pomeni, da bomo vsem našim strankam, ki imajo tudi sicer čez leto odvoze načrtovane ob petkih, odpadke odpeljali na praznični dan. Posode je treba na prevzemno mesto nastaviti najkasneje do 6. ure zjutraj.

 

Izredna odpoved utemeljena in argumentirana (49 KB)

16. oktober 2014 — Pred današnjo primopredajo poslov med bivšim zaposlenim na Snagi in vodstvom podjetja je delavec, ki je, kot je sam izjavil za medije, prejel izredno odpoved delovnega razmerja posredoval špekulacije o razlogih za odpoved, ki jih v podjetju najostreje zavračamo.

 

Objekt za obdelavo odpadkov bo stal na območju industrijske cone Tezno (47 KB)

15. oktober 2014 — Zaradi ponavljajočih se napačnih informacij v medijih v zvezi z lokacijo objekta za obdelavo odpadkov oziroma tako imenovane sortirnice želimo pojasniti, da je lokacija za načrtovan objekt določena že dve leti, potrdil pa jo je tudi mestni svet Mestne občine Maribor. Objekt je načrtovan na lokaciji trenutnega prehodnega skladišča podjetja Snaga, ki se nahaja na Teznu, in sicer za nakupovalnim središčem E.Leclerc. Na lokaciji je Snaga maja 2013 pridobila ustrezno gradbeno dovoljenje za predhodno skladišče ločeno zbranih odpadkov. 

 

Odpadki se v Dogošah ne bodo odlagali (45 KB)

12. oktober 2014 — V televizijskem soočenju in na socialnih omrežjih je kandidat za župana Franc Kangler zatrdil, da vodstvo Mestne občine Maribor v tajnosti načrtuje projekt odlaganja odpadkov v Dogošah. Ker je izvajalec gospodarske javne službe zbiranja, predelave in odlaganja odpadkov podjetje Snaga, želimo javnosti pojasniti, da ne obstajajo nobeni načrti za odlaganje odpadkov v Dogošah. Prav nasprotno. Snaga načrtuje projekt, ki bo povsem odpravil odlaganje odpadkov na področju Mestne občine Maribor. V fazi idejnega osnutka so namreč načrti izgradnje predelovalnic odpadkov z najsodobnejšimi tehnologijami, ki okolja ne obremenjujejo, hkrati pa omogočajo, da postane Maribor eno od mest, ki ne potrebuje več odlagališč odpadkov. Snaga bo načrte predstavila tudi javnosti, ko bodo le-ti dovolj konkretizirani, da bodo omogočali javno razpravo.

 

Več kot tisoč obiskovalcev spoznalo naš vsakdan (48 KB)

11. oktober 2014 — Danes smo na mariborskem Trgu svobode obiskovalcem predstavili svoje dejavnosti, vozila in opremo. Prav tako smo opozorili na pomen pravilnega ločevanja odpadkov ter na skrb za čisto in urejeno okolico. Na ogled smo postavili veliko smetarsko vozilo za zbiranje in odvoz mešanih komunalnih ter bioloških odpadkov, vozilo za kesonski odvoz, strojnega pometača, tricikel in vozilo na električni pogon, s katerim čistimo javne površine v strogem centru mesta. Obiskovalci so si lahko iz odpadne Tetra Pak embalaže naredili svoj majhen vrt, ustvarjali so skupaj s predstavniki Ropotarnice – središča ponovne uporabe - in kolektiva Trash Design, otroci so se zabavali ob nastopu čarodeja Sam Sebastiana.

 

Spoznajte naš vsakdan (48 KB)

8. oktober 2014 — Snaga je že več kot 50 let zaupanja vreden partner Mestne občine Maribor in osmim drugim občinam, s katerimi skupaj gradimo prijetno skupnost. Skozi zgodovino smo se razvijali in naše storitve prilagajali potrebam urbanih okolij. Če smo bili v začetku specializirani na ravnanje z odpadki, danes skrbimo še za utrjene in zelene površine v Mestni občini Maribor, upravljamo z Zavetiščem za živali, z mariborskimi tržnicami, čistimo in urejamo poslovne prostore, opravljamo zimsko službo.

 

Za enostavnejše poslovanje s Snago uvajamo elektronske račune (48 KB)

1. oktober 2014 — Nedavno izvedena raziskava zadovoljstva med našimi uporabniki je pokazala, da si želijo še bolj enostavnega poslovanja z našim podjetjem, zato s 1. oktobrom uvajamo elektronske račune, in sicer prek portala www.komunala.info. Do portala je mogoče dostopati prek naše spletne strani (www.snaga-mb.si), kjer pod zavihom Podpora uporabnikom najdete povezavo na portal in nekaj praktičnih nasvetov, kako portal uporabljati.

 

Ob svetovnem dnevu živali dobrodelna dražba (35 KB)

1. oktober 2014 — V mariborskem Zavetišču za živali ob letošnjem svetovnem dnevu živali organiziramo dobrodelno dražbo, na kateri bomo prodajali različne uporabne predmete, z izkupičkom pa bomo kupili nove pripomočke za oskrbo in nego kosmatincev, ki svoj prehodni dom najdejo pri nas. Potrebujemo predvsem ovratnice za pse, nova ležišča, da jim bo udobno in toplo postlano tudi v hladnejših dneh, ki so pred nami, nadejamo pa se, da bomo lahko kupili tudi novo živolovko, ki jo bomo uporabljali za lovljenje prostoživečih mačk, ki jih v zavetišču steriliziramo oziroma kastriramo in nato vrnemo v okolje.

 

Več kot 85 % naših uporabnikov zadovoljnih z našimi storitvami (549 KB)

30. september 2014 — Snaga se bo, glede na ugotovitve nedavno izvedene raziskave zadovoljstva med uporabniki, še bolj osredotočila na ohranjanje visoko kakovostnih storitev, razvoj dodatne ponudbe storitev in nadgradnjo sodelovanja z uporabniki s sodobnimi informacijskimi rešitvami. Kar 73 odstotkov prebivalcev v devetih občinah, kjer Snaga opravlja javno gospodarsko službo, namreč meni, da je podjetje ugledno (46 odstotkov) ali zelo ugledno (27 odstotkov), prav tako je visoko ocenjeno zadovoljstvo s storitvami, saj je 50 odstotkov prebivalcev zadovoljnih in 35 odstotkov zelo zadovoljnih z našimi storitvami. Pri tem so (po petstopenjski lestvici) nadpovprečno ocenjeni točnost praznjenja zabojnikov (ocena 4,65), temeljitost praznjenja zabojnikov (4,40), vračanje zabojnikov na predvideno mesto (4,30) ter funkcionalnost zabojnikov (4,29).

 

Vinograd na Piramidi dal 2.365 kilogramov grozdja (49 KB)

29. september 2014 — V soboto smo v vinogradu na Piramidi opravili sklepni del – trgatev, na kateri je delalo petdeset zaposlenih Snage, ki so pod strokovnim vodstvom predstavnice podjetja Vinmar Martine Ferenc, grozdje obirali dobrih osem ur. Grozdje smo pripeljali na prešo okoli petnajste ure, ko je tehnica pokazala točno količino letošnje bere, to je 2.365 kilogramov grozdja sorte renski rizling.

 

Za legvana Pavlija zbrali 15 kilogramov zelenjavnih dobrot (46 KB)

23. september 2014 — Na osrednji tržnici smo preteklo soboto zbirali zelenjavne dobrote za legvana Pavlija in njegove rastlinojede prebivalce mariborskega terarija. S širokosrčnostjo do živali so se izkazali tako obiskovalci tržnice kot branjevci, saj so s skupnimi močmi prispevali kar 15 kilogramov solate, korenčka, jabolk, paradižnika in ostale zelenjave, ki tekne zverinicam iz terarija.

 

Po fotografiranju predsednik republike tudi voznik električnega vozila (44 KB)

18. september 2014 — Na včerajšnji 2. konferenci za razvoj kadrov, ki je potekala v Laškem, se je naše podjetje predstavilo s primeri dobrih praks na področju internega izobraževanja kadra. Ponosni smo, da smo s projektom Zadeni v koš pritegnili veliko pozornost udeležencev, med katerimi je bil tudi predsednik republike Borut Pahor. Izpolnil je željo našemu zaposlenemu Mateju Bolfeku, vozniku smetiščarskega vozila, in se z njim fotografiral. Ob tem je opazil električno vozilo, ki ga Snaga uporablja za čiščenje javnih površin v centru mesta. Predsednika je pogled na vozilo tako navdušil, da se je tudi sam preizkusil v vožnji, ki jo je opravil z odliko.

 

Pričenja se sezona odstranjevanja odpadnega jesenskega listja (46 KB)

15. september 2014 — Deževno poletje je pripomoglo, da se bomo letos z odpadnim jesenskim listjem spopadali še hitreje kot običajno. Odpadno listje odstranjujemo v večini primerov ročno, saj je strojno pometanje omogočeno le na nekaterih lokacijah. Na celotni 87,5 kilometrski poti, ki jo dnevno prehodijo naši ročni čistilci, ki skrbijo za čisto mesto, raste več kot štiri tisoč dreves, ki na jesen odvržejo svoje listje.

 

Predaja nevarnih odpadkov v Mariboru en mesec brezplačna (45 KB)

12. september 2014 — Od ponedeljka, 15. septembra, bo v Mariboru na terenu ponovno naša pomična zbiralnica nevarnih odpadkov. Dvakrat letno, spomladi in jeseni, namreč omogočamo občanom predajo nevarnih odpadkov iz gospodinjstev brezplačno, in sicer tako, da jih prinesejo v pomično zbiralnico, ko se ta nahaja v njihovi bližini. Pomična zbiralnica bo svojo pot začela v mestni četrti center, na Glavnem trgu, nato bo potovala po Ribniški do Kersnikove, se selila na desni breg Drave do Frankolovske, prek Goriške do Prušnikove ulice in bo 23. oktobra pot zaključila v Malečniku pri pošti.

 

Mestni park v znamenju živali meseca (47 KB)

11. september 2014 — Naše podjetje, ki upravlja z zelenimi površinami v Mestni občini Maribor, se je v sodelovanju z Nipo, ki skrbi za Akvarij-terarij, odločilo, da jesenski čas v Mestnem parku obarvamo živalsko. V soboto, 13. septembra, bomo pred mariborskim Akvarijem-terarijem pričeli s sklopom dogodkov Žival meseca. Na izviren, poljuden in zanimiv način bomo predstavljali živalske prebivalce Akvarija-terarija, pa tudi Mestnega parka. Žival meseca septembra je bradata agama Neža, ki je v Akvariju-terariju prava atrakcija in zelo udomačena zverinica. Ker so bradate agame tudi zelo pogosti hišni ljubljenčki, bo predstavitev zagotovo zanimiva za vse lastnike, pa tudi tiste, ki razmišljate, da bi lastnik postali. Neža bo obiskovalce pozdravila ob 11. uri pred Akvarijem-terarijem.

 

Jesenska opravila v Mestnem parku (45 KB)

5. september 2014 — Obveščamo vas, da smo pričeli z intenzivnimi jesenskimi opravili v Mestnem parku. V naslednjih desetih dneh bomo obrezovali tise. Izrezujemo večje in manjše veje, saj težimo k temu, da bi parkovne tise dobile ponovno svoj naravni habitus, torej postavo, ki jim je naravna. Tako bomo obrezovali tudi tise ob pločniku na vzhodni strani parka, ki so trenutno porezane kot živa meja. Ker ima drevo izjemno močan les, delo poteka relativno počasi, saj je večino dela potrebno opraviti ročno.

 

Osrednja tržnica v sredo odprta do 18. ure (45 KB)

2. september 2014 — Vsako drugo sredo z branjevkami in branjevci na osrednji tržnici v Mariboru pripravljamo celodnevno tržnico, saj se zavedamo, da marsikdo zaradi službenih obveznosti čez teden sveže in domače zelenjave, sadja, mlečnih ter mesnih izdelkov ne more kupovati na tržnici, ki običajno vrata zapre okoli 14. ure. Celodnevno tržnico tako v septembru pripravljamo dvakrat, in sicer to sredo, 3. septembra in 17. septembra. Osrednja tržnica bo obratovala do 18. ure.

 

Zadeli so v koš in odlično ločevali odpadke (46 KB)

1. september 2014 — V soboto so se pričeli dogodki v sklopu projekta Zadeni v koš, v katerem smo v Snagi povezali košarko in pravilno ločevanje odpadkov. Zaradi lepega vremena in pestrega dogajanja se ga je v soboto in nedeljo udeležilo veliko ljudi, navdušili pa so nas predvsem mlajši, ki so se izkazali v pravilnem ločevanju odpadkov. Iz bazena, v katerem so bili čisti odpadki, so jih namreč pravilno razvrščali v različne posode ? za odpadni papir, odpadno embalažo in ostale mešane komunalne odpadke.

 

S pravilnim ločevanjem odpadkov do podpisanega košarkarskega dresa in žoge (48 KB)

28. avgust 2014 — V Snagi smo se ob pričetku Svetovnega košarkarskega prvenstva v Španiji odločili, da povežemo šport ter skrb za čisto in zdravo okolje, ki se združujeta v akciji Zadeni v koš. Od sobote, 30. avgusta, do četrtka, 4. septembra, bomo na Trgu Leona Štuklja postavili košarkarsko igrišče, kjer bomo v koš metali odpadke in jih pravilno razvrščali v posode za odpadni papir, odpadno embalažo in ostale mešane komunalne odpadke ? tako kot jih tudi sicer Snaga zbira v gospodinjstvih. Sodelovanje v zabavni igri bo udeležencem prineslo lepe nagrade, saj bomo dnevno žrebali vikend paket v Moravskih Toplicah, sestavljive ekološke otoke, kompostnike, zadnji dan, v četrtek, 4. septembra, pa bomo med vsemi, ki bodo sodelovali, izžrebali srečnega prejemnika podpisanega dresa košarkarske reprezentance in podpisane košarkarske žoge.

 

Vsako drugo sredo bo osrednja tržnica obratovala ves dan (46 KB)

18. avgust 2014 — Po dobro sprejeti tržnici pod zvezdami oziroma večerni tržnici, ki smo jo organizirali konec junija letos, smo se s prodajalci dogovorili, da od 20. avgusta osrednja tržnica vsako drugo sredo obratuje ves dan. Tako želimo dati priložnost za obisk tržnice in nakup domačega sadja, zelenjave, mlečnih in mesnih izdelkov tudi tistim, ki so do poznega popoldneva v službi. To sredo, 20. avgusta, bo torej osrednja tržnica vključno z mlečno-mesnim paviljonom strankam na voljo od 7. do 18. ure.

 

Odvoz odpadkov, delovni čas tržnic in sprehajalni čas v zavetišču na praznični dan (45KB)

13. avgust 2014 — V petek, 15. avgusta, ko praznujemo državni praznik in je dela prost dan, bo odvoz odpadkov potekal po urniku. To pomeni, da bomo vsem našim strankam, ki imajo tudi sicer čez leto odvoze načrtovane ob petkih, odpadke odpeljali na praznični dan. Posode je treba na prevzemno mesto nastaviti najkasneje do 6. ure zjutraj.

 

Vinograd na Piramidi si bo opomogel v treh letih (45 KB)

12. avgust 2014 — Odkar je naše podjetje v začetku junija prevzelo v upravljanje vinograd na Piramidi, pogodbeno dogovorjena dela tečejo po potrjenem načrtu, čeprav nam letos ponovno ne prizanaša vreme. Trenutno v vinogradu opravljamo vršičkanje oziroma povezovanje vrhov trte v armature, nadaljujemo s košnjo in škropljenjem. V prihodnjih dneh pričakujemo poročilo strokovnjakov o bolezenskih znakih, ki se kažejo predvsem na spodnji polovici vinograda, ki je v veliko slabšem stanju kot zgornja. Po prvih ocenah bo vinograd, zaradi pomanjkljivo opravljenih del v preteklosti, potreboval do tri leta, da si bo povsem opomogel.

 

Tržnica pod zvezdami (46 KB)

27. junij 2014 — To soboto, 28. junija, vas med 18. in 21. uro vabimo na osrednjo mariborsko tržnico, ki bo potekala pod zvezdami. Željo bomo izpolnili vsem tistim, ki jutranjo tržnico zaradi različnih obveznosti zamudijo, bi pa vseeno na stojnicah radi nabrali svežo zelenjavo in sadje. Tako se bodo naše branjevke in branjevci ob 18. uri vrnili na Vodnikov trg in ponudili najboljše iz svojih vrtov.

 

Iz barvitih kesonov bodo rasle rožice (46 KB)

26. junij 2014 — Projekt Barviti kesoni za prijaznejši Maribor, ki ga podjetje Snaga že tri leta izvaja v sodelovanju z Rotary Klubom Maribor-Park in mariborskimi osnovnimi šolami, dobiva trajnostno vrednost. Potem ko smo ob svetovnem dnevu zemlje na pomen ohranjanja našega okolja opozorili v mariborski Qlandiji, smo se z vodstvom nakupovalnega centra odločili, da bo en od petnajstih barvitih kesonov krasil vhod v nakupovalni center. Vanj bomo v soboto, 28. junija 2014, med 10:30 in 11. uro, nasadili sezonski nasad, za katerega bo skrbelo Vrtnarstvo Mrak, obiskovalce pa bo tako uporabljen barviti keson spomnil na to, da je naše okolje naša skupna odgovornost. Zasaditev bo pospremil tudi zabavni program, namenjen vsem šolarjem, ki so za dva meseca odložili šolske skrbi.

 

Huda ura ni povzročila škode v vinogradu na Piramidi (46 KB)

13. junij 2014 — Včerajšnje neurje, ki se je v Mariboru razbesnelo nekaj po 15. uri, po prvih ocenah na vinski trti v vinogradu na Piramidi ni povzročilo vidnejše škode. Bo pa dež, ki se napoveduje v prihodnjih dneh, ugodno vplival na rast.

 

V upravljanje prevzemamo vinograd na Piramidi (45 KB)

4. junij 2014 — V podjetju Snaga smo se aktivno vključili v projekt reševanja vinograda na Piramidi, ki je zaradi strmega terena zelo zahteven za vzdrževanje. V kratkem pričakujemo, da dobimo od stečajne upraviteljice Vinaga podpisano pogodbo, ki smo jo predhodno že uskladili.

 

Zbirni center v Rušah odprt tudi ob četrtkih (46 KB)

3. junij 2014 — S pričetkom meseca junija smo spremenili delovni čas zbirnega centra v občini Ruše. Zbirni center bo odslej odprt tudi vsak četrtek med 12. in 18. uro, seveda pa ostaja strankam na voljo tudi ob torkih med 12. in 18. uro ter ob sobotah med 9. in 17. uro. Občani lahko na zbirni center prinašajo različne vrste ločeno zbranih odpadkov. Oddaja odpadkov je v glavnem brezplačna, nekatere vrste odpadkov (nevarni odpadki in podobno) se zaračunavajo skladno s cenikom. Zbirni center v Rušah je namenjen tudi občanom sosednje Selnice ob Dravi. Občan, ki želi odpadke prepustiti na zbirnem centru, mora na vhodu pokazati položnico, ki ne sme biti starejša od treh mesecev in dokazuje občanovo vključenost v sistem ravnanja z odpadki.

 

Podaljšan delovni čas informacijske pisarne in blagajne

30. maj 2014 — S ponedeljkom, 2. junija 2014, na Snagi podaljšujemo delovni čas informacijske pisarne in blagajne. Strankam bomo tako na voljo v ponedeljek, sredo in petek med 8. in 12. uro, informacije po telefonu pa bodo lahko dobile do 14. ure. Ob torkih in četrtkih bosta informacijska pisarna in blagajna odprti med 8. in 16. Uro. Med 9:30 in 10. uro imata naši sodelavki čas za malico.

 

Osrednja mariborska tržnica ponovno spreminja svojo podobo

27. marec 2014 — Čeprav so zadnji dnevi spet bolj hladni, se obdobje, ko smo tržnično dejavnost na osrednji mariborski tržnici na Vodnikovem trgu opravljali pod šotorom, bliža koncu. Podjetje Expo Biro bo namreč v ponedeljek, 7. aprila, šotor pričelo podirati. Predvidevamo, da bomo šotor umaknili v enem dnevu. Spomnimo, šotor v izmeri 25 x 15 metrov smo zaradi premostitve zimskega obdobja postavili 15. januarja letos, stroške montaže, demontaže in najema, ki skupaj znašajo 13.060,58 + DDV, je v celoti prevzelo naše podjetje kot upravljavec tržnične dejavnosti v Mestni občini Maribor.

 

Snaga odpeljala 143 ton vejevja (46 KB)

3.marec 2014 — Ob zaključku akcije brezplačnega odvoza vejevja se v podjetju Snaga zahvaljujemo se vsem, ki ste sodelovali v procesu nastavljanja polomljenih vej na zbirna mesta. Uspešnost akcije je bila prav zaradi angažiranosti lokalne skupnosti večja in veseli smo, da smo z opravljenim delom prispevali naš delček v mozaik vzajemne solidarnosti.

 

Državna revizijska komisija potrdila pravilnost postopka in oddaje javnega naročila s strani Snage (48 KB)

17. februar 2014 — Državna revizijska komisija nas je s sklepom iz dne 13.2.2014 obvestila, da zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila, ki ga je prejela s strani podjetja Gorenje Surovina dne 19.11.2013, in ki se nanaša na oddajo javnega naročila ?Prevzem in obdelava odpadkov? v sklopu številka 1 ? Mešani komunalni odpadki, v celoti zavrne. Državna revizijska komisija je po pregledu vse odstopljene dokumentacije v vseh točkah zavrnila zahtevke podjetja Gorenje Surovina in s tem pritrdila našemu podjetju, da je bil postopek izvedbe javnega naročila izveden v skladu z veljavno zakonodajo in razpisno dokumentacijo javnega naročila.

 

Brezplačen odvoz polomljenega vejevja (50 KB)

11. februar 2014 — Razsežnosti posledic, ki sta jih povzročila sneg in žled v preteklem tednu, se kažejo na vsakem koraku, zato smo se v podjetju Snaga odločili, da priskočimo na pomoč Mariborčankam in Mariborčanom, ki polomljenih vej iz svojih dvorišč in parcel iz različnih razlogov ne morejo sami odpeljati v zbirne centre, kjer jih lahko brezplačno predajo.

 

Izredne vremenske razmere ovirajo odvoz odpadkov (46 KB)

5. februar 2014 — Zaradi izrednih vremenskih razmer, predvsem polomljenega drevja, ki leži na cestah, je v Mariboru in širši okolici na nekaterih območjih otežen odvoz odpadkov. Naše ekipe se trudijo, da odpadke poberejo po urniku iz vseh v odvoz vključenih gospodinjstev, vendar ponekod okoliščine onemogočajo dostop vozil do prevzemnih mest. Varnost naših zaposlenih je na prvem mestu, zato tudi v naslednjih dneh prosimo za razumevanje, v kolikor bodo vaše posode ostale neizpraznjene.