E-odpadki v posebne zabojnike

Na 54. lokacijah ekoloških otokov v Mariboru in na izbranih lokacijah v primestnih občinah, v katerih Snaga izvaja gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki, smo v sodelovanju z družbo ZEOS danes predali v uporabo zabojnike, v katerih bodo občani lahko ločeno zbirali e-odpadke. Gre za drobno odpadno električno in elektronsko opremo – mobilne telefone, ure, tipkovnice, miške, radijske sprejemnike, male kuhinjske aparate … Ta vrsta odpadkov sodi med najhitreje rastoče vrste odpadkov, saj vsako leto ustvarimo več odpadne električne in elektronske opreme. Letno naj bi tako nastalo približno 40 milijonov ton električnih in elektronskih odpadkov, ki jih ne uspemo tako hitro predelati oz. uničiti, kot proizvajamo nove.

 

Osrednji cilj ravnanja z odpadki je povečevati količine ločeno zbranih odpadkov, njihovo recikliranje in ponovno uporabo kot surovin za nove izdelke. Torej uvajanje krožnega gospodarstva v ravnanje z odpadki, k čemur se je Maribor zavezal s krovno strategijo ravnanja z odpadki, ki je bila sprejeta leta 2015. Po ocenah strokovnjakov po Evropi v predalnikih leži okoli 100 milijonov odpadnih mobilnih telefonov. Ti aparati so v 80 % reciklabilni, torej jih je mogoče predelati tako, da njihove odslužene dele uporabimo za nove surovine. Iz ocenjene količine odpadnih mobilnih telefonov po Evropi lahko pridelamo 2,4 toni zlata, 25 ton srebra, 1 tona paladija in 900 ton bakra.

 

E-odpadke v zbiralnikih smo v Mariboru že zbirali v letu 2015 in takrat smo med vsemi sodelujočimi slovenskimi občinami zbrali največ e-odpadkov. Vsekakor je naš cilj ta rezultat v letošnjem letu ponoviti. Sicer lahko občani vse e-odpadke vse leto brezplačno predajajo v naše zbirne centre, s postavitvijo zabojnikov smo želeli ločevanje teh odpadkov približati in olajšati.

 

Lokacije novih zbiralnikov:

 
LEVI BREG DRAVE
ZRKOVCI - PRI MALEM MOSTU - NA GORCI 2
MČ POBREŽJE-KOSOVELOVA 12
MALEČNIK 56 - NOGOMETNO IGRIŠČE
MELJSKA C. 67
KOŠAKI-OB PREŠI 2
POČEHOVSKA 24
RIBNIŠKO SELO - SPREHAJALNA POT 6
KAMNICA - KOROŠKA 214
BRESTERNICA - PRI ŠOLI 6
SMETANOVA UL. 23
MLADINSKA UL. 33
 
DESNI BREG DRAVE
 
OBČINSKA ULICA 
KORBUNOVA ULICA 31
REBERŠKOVA 29
ZVEZNA 61
BOLFEŠKA 66
IGRIŠKA ULICA
IGRIŠKA ULICA
POPOVIČEVA GORKEGA 42
RAZVANJE - KROŽNA POT-9
HOČKA 10
ŠERCERJEVE BRIGADE 12
BEZJAKOVA ULICA 101, PEKRE
ZA POSTAJO 11, LIMBUŠ

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.