DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST

V Snagi se zavedamo, da so ob ustvarjanju dobrih poslovnih rezultatov pomembni tudi tisti dejavniki, ki zaposlenim in okolju, v katerem delujemo, omogočajo razvoj in bolj kakovostno ter prijetno življenje. Zato v našo skupnost nenehno vlagamo - z odnosom do naših sodelavcev, s sodelovanjem z lokalno skupnostjo ter z upravljanjem naših vplivov na okolje.

 

Odnos do sodelavcev

Odnos do sodelavcev je ključ do uspeha našega podjetja. Zato sodelavce podpiramo pri izobraževanju, vključujemo jih v različna usposabljanja in jim nudimo številne druge možnosti za njihov razvoj, hkrati pa skrbimo tudi za njihovo dobro zdravje in dobro počutje.

 

Snaga je decembra 2013 prejela osnovni certifikat "Družini prijazno podjetje" in s tem potrdila svojo zavezanost k učinkovitejšemu usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja svojih zaposlenih. Na podlagi doslednega izvajanja ukrepov družini prijazne prakse smo v februarju 2017 osnovni certifikat nadgradili s polnim certifikatom in tako dokazali, da nam je skrb za zdravje, dobro počutje in zadovoljstvo zaposlenih zelo pomembna.

 

V naslednjem triletnem obdobju bomo 12 ukrepov družini prijazne prakse nadgradili z dodatnimi ugodnostmi za zaposlene in verjamemo, da z njimi zapolnili nekatere odprte vrzeli in tako še bolj utrdili možnosti usklajevanja službenih in družinskih obveznosti svojih zaposlenih.

 

Uvedeni ukrepi družini prijazne prakse:

  • delovni čas (otroški časovni bonus - vstop v šolo in uvajanje v vrtec),
  • organizacija dela (ekipa za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, informiranje o prihajajočih spremembah, pomembnih za zaposlene),
  • politika informiranja in komuniciranja (komuniciranje z zaposlenimi, komuniciranje z zunanjo javnostjo, raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine, brošure, dan odprtih vrat),
  • veščine vodstva - strategija/filozofija vodenja (izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine),
  • razvoj kadrov (ponovno vključevanje po daljši odsotnosti),
  • struktura plačila in nagrajevani dosežki (ponudba za prosti čas),
  • storitve za družine (novoletno obdarovanje otrok).

 

december 2013
februar 2017

 

Okolju in družbi prijazna naravnanost

Snaga deluje v smeri verodostojnosti in zaupanja, na temeljih zanesljivosti delovanja, kakovosti, celovite skrbi za naše uporabnike in okolico, ustvarjalnosti ter prizadevanja za družbeno pravično in pošteno delovanje.

 

V ta namen sodelujemo s šolami v lokalnem okolju, predvsem na področju izobraževanja in ozaveščanja mladih o varovanju okolja. S tem spodbujamo prihodnje generacije k odgovornemu delovanju tudi izven podjetja.

 

Sponzorstva in donacije

Zavedamo se vpetosti v lokalno družbeno in naravno okolje, zato želimo prispevati h kakovosti bivanja in skupaj ustvarjati prijetno skupnost. Zato vsako leto podpremo različne humanitarne, kulturne, športne in izobraževalne programe.

 

Pri izbiri sponzorirancev in donirancev upoštevamo kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke za skupnost in okolje ter z njimi ustvarjamo partnerske odnose. Ob denarni pomoči jim nudimo tudi organizacijsko podporo.

 

 

Del naše redne dejavnosti je tudi stalna skrb za zapuščene živali in upravljanje z zavetiščem za živali. Nedavno smo prevzeli skrb za mestni akvarij, s svojimi dogodki pa povezujemo mestno tržnico ter prebivalce mesta.