Tel: (02) 620-58-00 ali (041) 325 269 (CENTRALA) 

Tel: (02) 620-58-75 (info pisarna)

Fax: (02) 620-58-10 

Tržnica Greenwich

Pobreška tržnica je sestavljena iz nekaj stojnic in je locirana na parkirišču ob bivšem maximarketu na Pobrežju. Glede na to, da je v preteklosti tržnica dobro dopolnjevala trgovinsko ponudbo, je bila za tisti čas pravilno umeščena. Danes pa se je žal ponudba trgovskih centrov premaknila vzhodneje na Pobrežju, zato pri podjetju Snaga d. o. o. razmišljamo o premestitvi tržnice.

Ločeno zbiranje odpadkov
Snaga Maribor Mariborske tržnice Zavetišče za živali Maribor

© Snaga d.o.o. 2013 - Zasebnost