Tel: (02) 620-58-00 ali (041) 325 269 (CENTRALA) 

Tel: (02) 620-58-75 (info pisarna)

Fax: (02) 620-58-10 

Zbirno mesto

Zbirno mesto je prostor na zasebnem zemljišču ali v zasebnem prostoru, kjer ima povzročitelj odpadkov nameščene zbirne posode za zbiranje biorazgradljivih odpadkov (rjava posoda) in preostankov odpadkov po ločevanju (črna posoda).

 

Pri tem morajo uporabniki posod zagotavljati zbiranje odpadkov na način, ki ne povzroča emisije vonjav in onesnaževanja okolja. Na dan odvoza odpadkov morajo uporabniki prestaviti zbirne posode na prevzemno mesto praznjenja in po praznjenju posode postaviti nazaj na zbirno mesto.

Ločeno zbiranje odpadkov
Snaga Maribor Mariborske tržnice Zavetišče za živali Maribor

© Snaga d.o.o. 2013 - Zasebnost