Tel: (02) 620-58-00 ali (041) 325 269 (CENTRALA) 

Tel: (02) 620-58-75 (info pisarna)

Fax: (02) 620-58-10 

Zbirni centri

Zbirni center je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov iz širše okolice izvajalcu javne službe prepuščajo te frakcije in kosovne odpadke. Zbirni center je hkrati urejen tudi kot zbiralnica nevarnih frakcij.

 

Snaga v času obratovalnega časa zbirnih centrov zagotavlja ločeno zbiranje v kesonih in manjših zbirnih posodah več vrst odpadkov, skladno z zakonodajo:

 • papir, karton vključno z embalažo iz papirja in kartona,
 • različne vrste stekla vključno z embalažo iz stekla,
 • različno odpadno embalažo (plastično, kovinsko, sestavljeno, stiropor),
 • les vključno z embalažo iz lesa,
 • plastiko, kovine, folije,
 • zeleni vrtni odpad (obrezi dreves in grmičevja, pokošena trava),
 • kosovni odpadki,
 • električna in elektronska oprema,
 • oblačila, tekstil,
 • odpadna jedilna olja,
 • nevarni odpadki iz gospodinjstev,
 • gradbeni odpadki iz gospodinjstev (beton, opeka, ploščice, keramika, ...).

 

NOVOST - ZBIRANJE ODPADKOV ZA PONOVNO UPORABO!

Na vseh zbirnih centrih za ločeno zbiranje odpadkov smo v sodelovanju s partnerjem ASA iz Avstrije postavili zbirne zabojnike za tekstil in čevlje, ki bodo namenjeni ponovni uporabi - ZA VAS ODPAD, ZA NEKOGA PA VREDNA DOBRINA!

Kesoni in zbirne posode na zbirnem centru so označeni, tako da lahko uporabniki nedvoumno ugotovijo  katere vrste odpadkov se v zbirnem centru zbirajo.

 

Zbirni centri niso namenjeni zbiranju preostankov odpadkov. Za preostanek odpadkov morajo imeti gospodinjstva črne posode. V kolikor jih prinesejo v zbirni center se njihov prevzem ustrezno zaračuna, v skladu s cenikom. Prav tako se zaračuna prevzem nekaterih vrst odpadkov za katere ni predviden brezplačni prevzem (odpadki azbestcementnih kritin, večja količina gradbenih odpadkov, nekateri nevarni odpadki).

 

Snaga je v sodelovanju z občinami vzpostavila zbirne centre za ločeno zbiranje odpadkov v vseh občinah, kjer izvaja javno gospodarsko službo zbiranja in odvoza odpadkov, razen v občini Pesnica. Občina Selnica ob Dravi ima skupni zbirni center z občino Ruše na območju občine Ruše.

Ločeno zbiranje odpadkov
Snaga Maribor Mariborske tržnice Zavetišče za živali Maribor

© Snaga d.o.o. 2013 - Zasebnost