Tel: (02) 620-58-00 ali (041) 325 269 (CENTRALA) 

Tel: (02) 620-58-75 (info pisarna)

Fax: (02) 620-58-10 

Odpadna jedilna olja

V skladu z uredbo izvajamo zbiranje odpadnih jedilnih olj in masti iz gospodinjstev in subjektov, ki upravljajo kuhinje (gostinstva), v katerih se pripravi v letnem povprečju dnevno 20 ali več obrokov hrane. Odpadna jedilna olja in masti je prepovedano mešati z drugimi odpadki.


Snaga ima vsa potrebna dovoljenja in je na pristojnem ministrstvu registrirana za dejavnost zbiranja odpadnih jedilnih olj in masti. Prav tako ima potrebna delovna sredstva in ustrezne prostore, ki zagotavljajo prehodno skladiščenje teh odpadkov pred njihovo predelavo.

Zbiranje in odvoz iz gostinstev

Pravnim subjektom, ki so povzročitelji odpadnih jedilnih olj in masti nudimo celotno storitev v smislu, da jih oskrbimo s primernimi zbirnimi posodami in opravimo redne odvoze na dogovorjene termine.

 

Ob odvozu izvedemo tudi zamenjavo zbirnih posod z novimi, svežimi in dezinficiranimi posodami. Za stranke vodimo vse potrebne evidence v dokazilo prijave na odvoz tega odpadka. Celotna storitev je za stranke brezplačna.

Zbiranje in odvoz iz gospodinjstev

V namen ločevanja odpadnih jedilnih olj in masti iz gospodinjstev so v zbirnih centrih za zbiranje ločenih vrst odpadkov postavljene vodotesne zbirne posode, v katere občani zlivajo zbrana odpadna olja. Oddaja odpadnih olj je v zbirnem centru brezplačna.

Ločeno zbiranje odpadkov
Snaga Maribor Mariborske tržnice Zavetišče za živali Maribor

© Snaga d.o.o. 2013 - Zasebnost