ARHIV RAZPISOV

 

Leto 2017

JN 03/17 Storitev zavarovanja premoženja Snage

Leto 2016  

JN 02/16 Oprema vozil za identifikacijo posod
JN 03/16 Tiskanje, pakiranje in pošiljanje računov, opominov in drugih tiskovin
JN 04/16 Dobava pnevmatik z boljšim izkoristkom goriva in boljšim oprijemom na mokri podlagi
JN 05/16 Maziva za tovorna in osebna vozila, delovne stroje ter plinske motorje
JN 06/16 Odstranjevanje zemljin — postopek razpisa je bil prekinjen
JN 08/16 Dobava sadik dreves in grmovnic
JN 09/16 Dobava dizelskega goriva
JN 10/16 Sanacija posledic po žledolomu
JN 11/16 Dobava dveh smetarskih vozil z nizkimi emisijami
JN 12/16 Dobava lahkih tovornih vozil z nizkimi emisijami
JN 14/16 Zemeljski izkop in oddaja odpadkov v obdelavo
JN 15/16 Prevzem, predelava in dokončna oskrba odpadnega mešanega lesa in lesnih izdelkov s klas. št. 20 01 38
JN 16/16 Tiskanje, pakiranje in pošiljanje računov, opominov in drugih tiskovin
JN 17/16 Prevzem in odstranjevanje določenih frakcij odpadkov
JN 18/16 Dobava pnevmatik
JN 19/16 Rezervni deli in servisne storitve za tovorna vozila
JN 20/16 Storitev zavarovanja premoženja Snage d.o.o. — čistopis
JN 21/16 Izvajanje obratovalnega monitoringa in drugih storitev varstva okolja
JN 23/16 Prevzem, predelava in dokončna oskrba odpadnega mešanega lesa in lesnih izdelkov s klas.št. 20 01 38
JN 24/16 Prevzem, predelava in dokončna oskrba odpadnega gradbenega materiala s klas.št. 17 09 04
JN 25/16 Opravljanje dejavnosti akvarija-terarija v MOM